Search form

Jauniešiem

10.08.2016

Eiropas junioru nometnē Norvēģijā (foto)

Eiropas Nedzirdīgo jauniešu savienība (EUDY) sadarbībā ar Nedzirdīgo tautskolu un apmācību centru 19. – 26. jūlijā sarīkoja Eiropas līmeņa nometni nedzirdīgajiem junioriem 13 – 17 gadu vecumā.

09.08.2016

Jauniešu nometnē Zviedrijā

Eiropas Nedzirdīgo jauniešu savienības (EUDY) jauniešu (18 – 30 gadu vecumā) nometne tiek organizēta reizi divos gados. Tā šogad notika 8. – 17. jūlijā Leksandā, Zviedrijā. Šoreiz nometnes tēma bija “Diversity in the Minority” (Dažādība mazākumā). Tur piedalījās 5 LNS Jauniešu centra pārstāvji: Varis Salmiņš, Laila Annija Intsone, Jānis Glušņonoks, Armands Hildebrants un Marģers Krūziņš.

08.08.2016

Kaut kas nebijis: Jauniešu trakie piedzīvojumi bez tehnoloģijām (video)

Koši krāsainajos vasaras mēnešos ir iespējas piedalīties daudzveidīgās vasaras nodarbēs –āra peldēšanā, sporta aktivitātēs, ogu un sēņu lasīšanā, ceļojumos gan Latvijā, gan citās valstīs un vēl daudzās citās.

03.08.2016

Jauniešu pasākumā „EYE 2016” Eiropas Parlamentā

Ik otro gadu Eiropas Parlamentā Strasbūrā (Francijā) notiek Eiropas Jaunatnes (“EYE”) pasākums, kuru apmeklē dažādu Eiropas valstu jaunieši. Šis pasākums notika arī šogad, 20. – 21.maijā. Šajā pasākumā varēja pieteikties ar Eiropas Nedzirdīgo jauniešu savienības (EUDY) starpniecību, un tajā piedalījās arī jauniete no Latvijas.

01.07.2016

Sveiki, jaunieši – nāciet uz trakiem piedzīvojumiem bez telefoniem (video)

Jūs laikam jau gaidāt informāciju par pasākumu “Traki piedzīvojumi bez telefoniem”. Tagad sniedzam plašāku informāciju par šo pasākumu! Pasākuma vieta būs kempingā “ Jūras Priede” Zvejniekciems, Saulkrastos.

13.06.2016

Jaunieši organizē pārgājienu „Traki piedzīvojumi bez telefoniem“

Vai mēs vispār varam dzīvot bez telefoniem un interneta? Vai esat mēģinājuši? Ja ne, tad kopā 2 dienās varam mēģināt iztikt bez telefona un interneta – būs vairāk tiešās komunikācijas! LNS Jauniešu centrs plāno organizēt jaunu un neparastu pasākumu „Traki piedzīvojumi bez telefoniem“.

07.06.2016

LNS jaunieši māca zīmju valodu dzirdīgiem vienaudžiem (foto, video)

LNS Jauniešu centrs īstenojis pirmo aktivitāti “LNS Jauniešu centra darbības stratēģijas plāna 2016. – 2020. gadam” ietvaros. Lai realizētu vienu no mērķiem – iesaistītu dzirdīgos jauniešus nedzirdīgo sabiedrībā, kā arī attīstītu nedzirdīgo kultūru sadarbībā ar dzirdīgajiem, Jauniešu centrs sadarbībā ar jauniešu studiju „BaMbuss” organizējis pirmo aktivitāti – zīmju valodas nodarbības dzirdīgajiem jauniešiem.

24.05.2016

Jaunieši iesaistās neformālā pasākumā izstāžu zālē “Arsenāls” (foto)

Rīgā, izstāžu zālē “Arsenāls” 19. maijā notika neformāls pasākums ERASMUS+ projekta “New Methods for Inclusion” (“Iekļaušanās jaunās metodes”) ietvaros – izziņas un ideju apmaiņas process starp nedzirdīgiem un dzirdīgiem jauniešiem. Pasākuma galvenā tēma ir muzeju un izstāžu darbība mūsdienu skatījumā, bet mērķis – iepazīties ar kuratora un izstāžu iekārtotāja darbu. Kurš ir kurš?

13.05.2016

LNS Jauniešu centra pārstāvji tiekas ar Valmieras skolas vecāko klašu skolēniem

Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centrs 10. maijā uzaicināja LNS Jauniešu centra (JC) pārstāvjus uz tikšanos savā skolā.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas