Search form

Jauniešiem

23.12.2015

Pieteikšanās anketa LNS projektā „LNS jauniešu centra kapacitātes pilnveide”

LNS projektā „LNS jauniešu centra kapacitātes pilnveide” var pieteikties jebkurš jaunietis, kurš ir LNS biedrs un dzīvo Rīgas pilsētā.

23.12.2015

Rīgas domes Izglītības, Kultūras un Sporta departamenta atbalsts Jauniešu centra kapacitātes stiprināšanai projektā „LNS jauniešu centra kapacitātes pilnveide”

Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” un Rīgas domes Izglītības, Kultūras un Sporta departaments 2015. gada 14. decembrī parakstīja līgumu (Nr. DIKS-15-3916-lī) par atbalstu neformālo apmācību veikšanai 10 jauniešiem - LNS biedriem dzīvojošiem Rīgas pilsētā, lai izstrādātu LNS Jauniešu centra (LNS JC) vidējā termiņa stratēģiskā darba plānu 2016.-2020. gadam.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas