Search form

Jauniešiem

02.11.2018

Jauniešiem ir iespēja piedalīties Pasaules Nedzirdīgo federācijas jauniešu nometnē Francijā

Pasaules Nedzirdīgo federācijas (PNF) XVIII Pasaules kongresa ietvaros tiek organizēta 7. PNF Jauniešu sekcijas jauniešu nometne, kas notiks 2019. gada 14. – 20. jūlijā Parīzē, Francijā. Šajā nometnē piedalīsies 18 – 30 gadu veci nedzirdīgie jaunieši no visas pasaules.

25.10.2018

„Photo Talking” (Foto runā)

Šī burvīgā atvasaras nedēļa tika pavadīta Lietuvas pilsētiņā Telšiai, kur ieradās „Erasmus+” projekta dalībnieki no 7 valstīm - Latvijas, Grieķijas, Itālijas, Turcijas, Maķedonijas, Rumānijas un Lietuvas. Dalībnieki bija dažādi gan nedzirdīgi, gan vājdzirdīgi, dzirdīgie, kuriem nav saskares ar zīmju valodu, gan esošie, topošie tulki vai arī tie, kuri ir kaut nedaudz saskārušies ar zīmju valodu.

19.10.2018

LNS Jauniešu centrs aicina piedalīties Foto konkursā “Latvijas 100gadei” (video)

Konkursā var piedalīties ikviens nedzirdīgs cilvēks bez vecuma ierobežojumiem, neatkarīgi no fotografēšanas iemaņām un pieredzēm.

17.09.2018

Jauniešu apmaiņas darbnīcās tapuši radoši darbi (video)

ES programmas “ERASMUS+” realizētais LNS jauniešu apmaiņas projekts „Baltijas Nedzirdīgo jauniešu ceļš” ir noslēdzies. Piedāvājam projekta dalībnieku radošo darbu videoversijas, kas tapa projekta laikā poēzijas, saskarsmes un foto darbnīcās.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas