Search form

Jauniešiem

09.10.2017

LNS Jauniešu centrs īsteno neformālu pasākumu “Ideju laboratorija” (foto, video)

2017.gada 30.septembrī LNS K/C “Rītausmā” notika LNS Jauniešu centra rīkotais neformāls pasākums “Ideju laboratorija”, kurā bija galvenais notikums – LNS Jauniešu centra konference. Tajā ievēlēja jaunā LNS JC vadītāja un viņas komada.

02.10.2017

Bērnu vasaras nometne Slovākijā (foto)

No 8.jūlija līdz 15. jūlijam Amanda- Anete Instone, Anna Linda Korenika, Madara Gabrane un līdere Krista Kristīne Magone piedalījās EUDY bērnu nometnē “Jaunāko nedzirdīgo bērnu identitāte” Prašnikā - Dubravā, Slovākijā.

07.09.2017

Piedzīvojumi Erasmus+ jauniešu apmaiņas projektā “Be prepared”

Par piedzīvoto Erasmus+ jauniešu apmaiņas projektā „Be prepared” (tulkojumā no angļu valodas – „Esi gatavs”) stāsta Armands Hildebrants un Diāna Grenevica ar tulci Aneti Arāju.

10.08.2017

Izdota rokasgrāmata par neformālās izglītības metodēm darbam ar jauniešiem ar dzirdes traucējumiem

Ar Baltijas Reģionālā fonda atbalstu LNS valdes loceklis Ivars Kalniņš šī gada 26. aprīlī piedalījās programmas “Erasmus+” projekta “Jaunas metodes iekļaušanai” ("New methods for Inclusion") konferencē Zagrebā, Horvātijā, kurā tika prezentēta rokasgrāmata “Mācīties komunicēt, mācīties iekļaut” (“Learn how to communicate, learn how to include”).

04.08.2017

Atgriežas „Trakie piedzīvojumi bez tehnoloģijām nr.2” (foto, video)

21. – 23. jūlijā LNS Jauniešu centrs otro reizi organizēja vasaras pasākumu „Trakie piedzīvojumi bez tehnoloģijām nr.2”.

04.08.2017

LNS Jauniešu centra pārstāve piedalījās apmācībās Toledo, Spānijā (foto)

Sadarbībā ar jauniešu biedrību “SAY!” LNS Jauniešu centra pārstāve Krista Kristīne Magone ar surdotulku Aneti Arāju un Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra projekta “PROTI un DARI” koordinatori Agnesi Kārkliņu piedalījās “MAKE IT ACCESSIBLE” (“Padari to pieejamu”) apmācībās no 2. līdz 9. jūlijam Toledo, Spānijā.

24.07.2017

Eiropas Nedzirdīgo jauniešu savienībai – 30!

Zviedrijas galvaspilsēta Stokholma apstiprināta par Eiropas Nedzirdīgo jauniešu savienības galvaspilsētu (EDYC) 2017. gadā. Šogad Eiropas Nedzirdīgo Jauniešu savienībai ir 30. gadadiena un svētku ceremonija notiks Stokholmā.

30.06.2017

LNS Jauniešu centra pārstāves piedalās EUDY līderu tikšanās pasākumā Slovākijā

Slovākijā, Bratislavā no 14.jūnija līdz 18.jūnijam Eiropas Nedzirdīgo jauniešu savienība rīkoja līderu tikšanos, kurā piedalījās arī LNS Jauniešu centra pārstāves Krista Kristīne Magone un Maira Bruže.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas