Search form

Jauniešiem

30.11.2017

LNS Jauniešu centrā pirmo reizi - Prāta spēļu vakars

LNS Jauniešu centrs 25.novembrī pirmo reizi rīkoja Prāta spēles visiem interesentiem. Dienas aktivitātēs piedalījās apmēram 30 jaunieši. Prāta spēlēm bija sagatavoti 210 dažādi jautājumi par 7 tēmām – Sports, Vēsture, Bioloģija, Ģeogrāfija, Slavenība, Matemātika, Latvijas Nedzirdīgo savienība.

15.11.2017

“Baiļu nakts” - Helovīnu balle līdz rītam

3.novembrī LNS Jauniešu centrs “Rītausmā” organizēja “Baiļu nakts” Helovīnu balli. Uz balli ieradās vairāk nekā 55 jaunieši. Jaunieši pārsteidza ar savu radošumu un centību, jo bija pārģērbusies dažādos “briesmīgos” tērpos.

09.10.2017

LNS Jauniešu centrs īsteno neformālu pasākumu “Ideju laboratorija” (foto, video)

2017.gada 30.septembrī LNS K/C “Rītausmā” notika LNS Jauniešu centra rīkotais neformāls pasākums “Ideju laboratorija”, kurā bija galvenais notikums – LNS Jauniešu centra konference. Tajā ievēlēja jaunā LNS JC vadītāja un viņas komada.

02.10.2017

Bērnu vasaras nometne Slovākijā (foto)

No 8.jūlija līdz 15. jūlijam Amanda- Anete Instone, Anna Linda Korenika, Madara Gabrane un līdere Krista Kristīne Magone piedalījās EUDY bērnu nometnē “Jaunāko nedzirdīgo bērnu identitāte” Prašnikā - Dubravā, Slovākijā.

07.09.2017

Piedzīvojumi Erasmus+ jauniešu apmaiņas projektā “Be prepared”

Par piedzīvoto Erasmus+ jauniešu apmaiņas projektā „Be prepared” (tulkojumā no angļu valodas – „Esi gatavs”) stāsta Armands Hildebrants un Diāna Grenevica ar tulci Aneti Arāju.

10.08.2017

Izdota rokasgrāmata par neformālās izglītības metodēm darbam ar jauniešiem ar dzirdes traucējumiem

Ar Baltijas Reģionālā fonda atbalstu LNS valdes loceklis Ivars Kalniņš šī gada 26. aprīlī piedalījās programmas “Erasmus+” projekta “Jaunas metodes iekļaušanai” ("New methods for Inclusion") konferencē Zagrebā, Horvātijā, kurā tika prezentēta rokasgrāmata “Mācīties komunicēt, mācīties iekļaut” (“Learn how to communicate, learn how to include”).

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas