Search form

04.11.2009

Drukāt

Pētījums – veiksmīgs un lietderīgs

  Daudzi LNS biedri augustā un septembrī iekļāvās pētījuma „Nedzirdīgajiem pieejamie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi un reālās vajadzības” aptaujā. Pavisam tika intervēti 600 nedzirdīgie ...


Klusuma pasaule logo
 
Daudzi LNS biedri augustā un septembrī iekļāvās pētījuma „Nedzirdīgajiem pieejamie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi un reālās vajadzības” aptaujā. Pavisam tika intervēti 600 nedzirdīgie un 20 nedzirdīgo rehabilitācijas jomā praktizējoši speciālisti. Pētījuma mērķis – noskaidrot, vai esošie pakalpojumi apmierina nedzirdīgo vajadzības un kādi pakalpojumi vēl būtu nepieciešami. Aptauju veica 15 intervētāji visā Latvijā. No 600 aptaujātajiem nedzirdīgajiem vairums bija 25 – 54 gadus veci, sieviešu mazliet vairāk nekā vīriešu, un 91 % no visiem aptaujātajiem bija LNS biedrs.
 

 
No projekta „Klusuma pasaule” piedāvātajiem pakalpojumiem aptaujātie visvairāk grib izmantot informācijas nodrošinājuma pakalpojumus, bet no visiem pieejamajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem par visnepieciešamākajiem atzīti šādi pakalpojumi: „Palīdzība un atbalsts sociālo problēmu risināšanā” un „Latviešu zīmju valodas tulka un komunikācijas pakalpojums”.
 

 
LNS sniegto pakalpojumu kvalitāte saņēmusi augstu novērtējumu, bet ar darbinieku attieksmi un laipnību apmierināti ir 89 % aptaujāto. Tas ir ļoti augsts novērtējums. Pētījuma materiāli būs apskatāmi LNS mājaslapā projekta „Klusuma pasaule” sadaļā.
Pētījuma veicēji izsaka lielu paldies visiem, kas piedalījās aptaujā un centīgi atbildēja uz jautājumiem!
 
Teksts: Zigmārs Ungurs
04.11.2009

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas