Search form

29.05.2017

Drukāt

WFD prezidenta sveiciens 25 gadu jubilejā (video)

Tieši pirms mēneša, 27. aprīlī, Latvijas Nedzirdīgo savienība svinēja 25 gadu jubileju, kopš tā kļuvusi par Pasaules nedzirdīgo federācijas (WFD) dalīborganizāciju. Eiropas Nedzirdīgo savienības Ģenerālās asamblejas laikā Latvijas Nedzirdīgo (LNS) savienības vadība tikās ar WFD prezidentu Kolinu Allenu.


Savā apsveikuma runā K. Allens LNS novēl progresu cīņā par nedzirdīgo cilvēku tiesību ievērošanu. Viņš uzsver, ka cilvēktiesības aptver plašu jomu, bet nedzirdīgo cilvēktiesības balstās uz zīmju valodas izmantošanu, jo tā ļoti ietekmē nedzirdīgo cilvēku iespējas gan izglītības iegūšanā, gan darba tirgū, gan dzīves kvalitātes uzlabošanā. Atzīmējot LNS saikni ar WFD, Kolins uzsver, ka LNS ir tā, kurai stingri jāiestājas par Latvijas nedzirdīgo cilvēku tiesībām un ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanu Latvijā.Pasaules nedzirdīgo federācija apvieno 133 valstu nacionālās nedzirdīgo organizācijas, pārstāvot ap 70 milj. nedzirdīgo cilvēktiesības visā pasaulē. WFD ir viena no spēcīgākajām starptautiskajām nevalstiskajām organizācijām. Par to liecina kaut vai tas, ka WFD prezidents Kolins Allens ievēlēts par Starptautiskās invalīdu alianses (IDA) priekšsēdētāju.

LNS prezidents Edgars Vorslovs intervijā LNS laikrakstam "Kopsolī" uzsver, ka "viens no lielākajiem WFD veikumiem ir līdzdalība ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām izstrādē. Ilgajās diskusijās gadu garumā ar pasaules valstu valdību pārstāvjiem šajā Konvencijā tika iekļauti nedzirdīgajiem labvēlīgi formulējumi, kas nodrošina tiesības izmantot zīmju valodu dažādās dzīves jomās, sākot ar izglītības ieguvi, nodarbinātību un beidzot ar brīvā laika pavadīšanu un līdzdalību kultūras dzīvē. Tagad gan starptautiskā līmeņa, gan valsts līmeņa nedzirdīgo organizācijas strādā, lai Konvencijā noteiktās normas tiktu ietvertas nacionālā līmeņa dokumentos, tas ir, “ieviestas dzīvē”. Mums kā WFD biedriem ir pieejami daudzi tās ekspertu izstrādātie dokumenti par nedzirdīgo tiesībām un ieteikumiem tiesību ieviešanā. Tikai jāprot tos izmantot LNS darbā ar Latvijas politiķiem. Pateicoties WFD politiskajam darbam starptautiskā līmenī, arī nacionālo valstu nedzirdīgo organizācijām ir vieglāk politiskā līmenī risināt nedzirdīgo cilvēktiesību ievērošanu, jo valstīm ir jāievēro starptautiskie ANO dokumenti. To varam just arī Latvijā, kā pēdējos gados mainās politiķu skatījums par nepieciešamo atbalstu personām ar invaliditāti, lai tās līdzvērtīgi iekļautos sabiedrībā.

Šobrīd atbalstu saviem biedriem nodrošina WFD sekretariāts Helsinkos 4 personu sastāvā. Tas ir smags darbs – sniegt operatīvu atbalstu 133 valstu nacionālajām nedzirdīgo organizācijām, tāpēc jubilejas gadā novēlam, lai WFD kļūst finansiāli turīgāka, tad  tā spētu sniegt vēl lielāku atbalstu saviem biedriem un izvērst plašāku starptautisko darbību nedzirdīgo interešu aizstāvībā."


 

Teksts un video: Inese Immure 
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas