Search form

16.11.2009

Drukāt

Cilvēki ar invaliditāti par savu tiesību pārkāpumiem varēs ziņot ANO personu ar invaliditāti komitejai

  Lai aizsargātu cilvēkus ar invaliditāti, valdība 10.novembrī apstiprināja ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām Fakultatīvo protokolu. Tas veicinās vienotu cilvēktiesību, kultū...
 
Lai aizsargātu cilvēkus ar invaliditāti, valdība 10.novembrī apstiprināja ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām Fakultatīvo protokolu.

Tas veicinās vienotu cilvēktiesību, kultūras, ekonomisko, politisko un sociālo tiesību izpratni un nodrošinās efektīvāku cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzību.
Jau parakstot ANO Konvenciju (2008), Latvija apņēmās ievērot tajā noteiktos principus. Tādējādi cilvēku ar invaliditāti pamatttiesību un brīvību neievērošana starptautiski ir uzskatāma par pārkāpumu.
Savukārt saskaņā ar minēto protokolu cilvēkiem ar invaliditāti būs iespēja iesniegt sūdzības ANO Personu ar invaliditāti tiesību komitejai par šo tiesību neievērošanu vai pārkāpšanu.
Komiteja izskatīs visas sūdzības un izmeklēs nopietnus pārkāpumus, nepieciešamības gadījumā ar valsts atļauju arī ieradīsies Latvijā, lai klātienē veiktu padziļinātu izmeklēšanu.
ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanu koordinē Labklājības ministrija, tās īstenošanu pārraudzīs Latvijas Republikas Tiesībsargs. Konvencijas īstenošanas plāns 2010.-2012.gadam šī gada 6.oktobrī tika apstiprināts valdībā.
Konvencijas mērķis ir veicināt, aizsargāt un nodrošināt to, lai visas personas ar invaliditāti varētu pilnībā un vienlīdzīgi ar citiem izmantot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības,  veicināt diskriminācijas aizlieguma ievērošanu, cilvēku ar invaliditāti līdzdalību un integrāciju sabiedrībā, iespēju vienlīdzību, cieņu pret bērnu ar invaliditāti spēju attīstību, vīriešu un sieviešu vienlīdzību u.c.

Informāciju sagatavoja: Ilze Kopmane
16.11.2009

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas