Search form

20.10.2017

Drukāt

KS oktobra numurs iznācis!

Photo


1. lappusē raksts par skaistu sasniegumu – “LNS projekts guvis atzinību Eiropas konkursā”, kā arī Jauniešu centram ievēlēta jauna vadība.

Nopietnas sarunas, problēmu risinājumi 2. – 3. lpp LNS vadības kalendāra atspoguļojumā.

Aizvadīta Nedzirdīgo diena ar daudziem svarīgiem un interesantiem notikumiem, un mūsu laikraksts stāsta par tiem – it īpaši par tiem biedriem, kuri nepiedalījās, neapmeklēja piedāvātos pasākumus (6. – 8. lpp). Daudz foto!

Ir vēl daudz citu rakstu, piemēram: par LNS Surdotehniskās palīdzības centru, par LNS biedrību jubilejām, par tiem, kas mācās dažādās augstskolās un arodskolās, par kohleāro implantāciju un citi.

Sākusies KS abonēšana. Ja vēlaties saņemt avīzi papīra formātā, pasūtiet to pastā vai redakcijā (saņemšanai uz vietas).

Labu lasīšanu!
 

LNS Informā


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas