Search form

03.01.2019

Drukāt

Nedzirdīgie jaunieši projektā “PROTI un DARI!”

Photo

Pagājušā gada oktobrī noslēdzās LNS dalība Rīgas domes Labklājības departamenta pašvaldības īstenotajā projektā “PROTI un DARI!”. Kopš 2017. gada vasaras līdz 2018. gada oktobrim LNS 2 programmu vadītāji un 8 mentori snieguši palīdzību un atbalstu nedzirdīgiem vai vājdzirdīgiem jauniešiem (15 – 29 gadu vecumā), kuri nemācās un nestrādā.


Šī projekta 15 mēnešos LNS programmu vadītāji un mentori snieguši palīdzību un atbalstu 38 nedzirdīgiem vai vājdzirdīgiem jauniešiem. Viņi šajā projektā varēja piedalīties līdz 9 mēnešiem un no programmu vadītājiem un mentoriem saņemt dažāda veida atbalstu, ņemot vērā katram izstrādāto pasākumu programmu. Jaunieši guva personīgo mentoru atbalstu, veica formālās un ikdienas mācības, iesaistījās dažādos pasākumos un aktivitātēs, izmantoja speciālistu konsultācijas, iepazinās ar dažādām profesijām u.c.

Jaunieši savā starpā atšķīrās – bija ar dažādu intelektuālās attīstības līmeni; jaunietes – māmiņas; jaunieši, kuriem grūti atrast atbilstošu darbu. Viņu visu galvenās vēlme bija orientēta uz iekļaušanos darba tirgū.

Nereti jaunieši pēc skolas beigšanas jūtas atstumti un bez motivācijas kaut ko darīt sevis pilnveidē, un viņi neiesaistās nedzirdīgo kopienas aktivitātēs vispār. Viņiem nenoliedzami vajadzīga palīdzība, tādēļ viņu dalība šajā projektā bija ļoti vēlama. Mentori palīdzēja jauniešiem iekļauties darba tirgū, izglītības apguvē, LNS un Jauniešu centra aktivitātēs un Rehabilitācijas centra pakalpojumu izmantošanā. Nereti dažādas jauniešu prasmes nepārtraukti bija jāpilnveido.

Lūk, mūsu rezultāti: 15 no 38 jauniešiem uzsākuši darba attiecības, 4 iestājušies izglītības iestādēs, lielākā daļa no viņiem iesaistījušies sabiedriskajās aktivitātēs. Savukārt jaunietes – māmiņas apguva vai pilnveidoja dažādas jaunas dzīves prasmes.

Grūtāk bija iesaistīt jauniešiem ar multinvaliditāti, kuriem palīdzība nepieciešama nepārtraukti – tagad viņi saņem Rehabilitācijas centra pakalpojumus.

Ar šiem jauniešiem strādāja obligāto apmācību kursu izgājušie: divi programmu vadītāji (Ivars Kalniņš un Ārija Medne) un astoņi mentori (Vita Alksne, Arta Birzniece – Siliņa, Sandra Gutāne, Maira Bruže, Krista Blīgzna, Kristaps Legzdiņš, Lilita Logina un Madara Indriksone). Prieks par iejūtīgajiem mentoriem, kas jauniešiem palīdzēja un pat izmantoja personīgos resursus, ziedoja savu laiku, vienkārši parunājās par visu kā draugi.

7. decembrī Rīgas domes Labklājības departamenta pārstāve Gunta Grīnhofa tikās ar LNS prezidenti Sandru Gerenovsku – tika pārrunāta iespēja par LNS turpmāko dalību projektā “PROTI un DARI!”– LNS apņēmās pieteikties šajā projektā uz 2019. – 2020. gadā.

 

Teksts: Ivars Kalniņš
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas