Search form

19.09.2006

Drukāt

Datorapmācība sievietēm pēc 50 gadiem (16.01.)

Ei­ro­pas Ko­pie­nas ini­ci­atī­vas EQUAL pro­jek­ta „Klusās ro­kas” pilotpro­jek­ts „IT ie­spē­ju iz­man­to­ša­na dep­re&sh...

Ei­ro­pas Ko­pie­nas ini­ci­atī­vas EQUAL pro­jek­ta „Klusās ro­kas” pilotpro­jek­ts „IT ie­spē­ju iz­man­to­ša­na dep­re­sī­va­jos ra­jo­nos- ne­dzir­dī­go elas­tī­gām dar­ba formām”.

Pilotprojekta ietvaros notiks datorapmācība sievietēm pēc 50 gadiem. Apmācību sākums 2006.gada 21.janvārī pl.9.00. Šai apmācībai var pieteikties nedzirdīgas sievietes bez priekšzināšanām. Pieteikšanos var veikt no 2006.gada 11.janvāra līdz 20.janvārim no plkst.10.00. līdz 12.00.

Sīkāka informācija pieejama šeit:

Apmācības programma
Pieteikuma anketa
 


 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas