Search form

18.02.2008

Drukāt

Surdotulki atskatās uz padarīto (16.11.)

            2007.gada 18.oktobrī ESF projekta „Izglītības programmas „Surdotulks” izstrādāšana un ieviešana Sociālās integrācijas centrā””  8....
        
 
 2007.gada 18.oktobrī ESF projekta „Izglītības programmas „Surdotulksizstrādāšana un ieviešana Sociālās integrācijas centrā””  8. un 10.aktivitāšu ietvaros Jūrmalas viesnīcā „Villa Joma” notika metodiskais un projekta rezultātu izplatīšanas seminārs.
Semināra gaitā projekta īstenotāji – v/a „Sociālās integrācijas centrs”  pārstāvji, projekta sadarbības partneri – Latvijas nedzirdīgo savienība, studiju programmas „Surdotulks” akadēmiskais personāls un projekta mērķa grupa – studējošie, pirms studiju programmas akreditācijas, dalījās iespaidos par paveikto un izteica savus priekšlikumus par to, ko vēl vajadzētu uzlabot studiju programmas turpmākajā īstenošanā.
SIC direktore Regīna Simsone un LNS prezidents Arnolds Pavlins
Semināra dalībnieki
Apspriežas akadēmiskais personāls
Studiju programmu apspriež studējošie
Kā semināra uzrunās uzsvēra v/a „Sociālās integrācijas centrs” direktore Regīna Simsone un Latvijas nedzirdīgo savienības priekšsēdētājs Arnolds Pavlins, projekta ietvaros izstrādātā studiju programma dod būtisku ieguldījumu nedzirdīgo un vājdzirdīgo cilvēku integrācijai sabiedrībā.
Projekta mērķgrupai apmācība notiek nepilna laika studijās – vienu nedēļu mēnesī studenti mācās Koledžā RRC, bet pārējā laikā izpilda uzdotos darbus un patstāvīgi studē literatūru. Lielākā daļa projekta mēķgrupas dalībnieku it praktiķi, kuri ikdienā jau strādā ar nedzirdīgiem un vājdzirdīgiem cilvēkiem un jau pirms studijām bija apguvuši zīmju valodas iemaņas.
Savos secinājumos studenti uzsvēra, ka, lai studiju laikā zīmju valodu pilnībā varētu apgūt studenti bez zīmju valodas priekšzināšanām, viņiem būtu jāmācās pilna laika studijās, t.i. katru dienu. Savus priekšlikumus studiju procesa uzlabošanai un programmas pilnveidei izteica arī akadēmiskā personāla pārstāvji. Visi izteiktie priekšlikumi tiks apkopoti un ņemti vērā gatavojot studiju programmu „Surdotulks” akreditācijai.
Kopumā studenti un akadēmiskais personāls ar studiju procesu ir apmierināti.
 
Projekta vadītāja Laima Cīrule
                                

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas