Search form

17.09.2013

Drukāt

Rīgas reģionālās biedrības valdes sēdes apskats

16. septembrī notika LNS Rīgas reģionālās biedrības (turpmāk RRB) valdes sēde. Darba kārtībā tika izskatīti šādi galvenie jautājumi.


Rīgas biedrībā tika uzņemti 6 biedri: Anita Zdanovska, Ruslana Jevsejeva, Sergejs Siļmanovičs, Nikolajs Beļusevs, Andris Slaidiņš (pārnācis no Valmieras RB) un Dmitrijs Gulbinovs (no Rēzeknes RB).
 
Valde iepazinās ar RRB organizatorisko/kultūrmasu darba plānu septembra mēnesim un apstiprināja to. Ar plānu varat iepazīties šeit.
 
Valde iepazinās arī ar oktobra pasākumu plānu un pārrunāja organizatoriskos jautājumus Nedzirdīgo dienas atpūtas pasākuma (28. septembrī) un pasākuma „Zelta briedumā” sagatavošanā un norisē.
 
Valde atgādina, ka biedru nauda par šo gadu jānomaksā līdz 30. septembrim.
 
Soda nauda tiem, kuri nav samaksājuši biedru naudu līdz 30. septembrim, no 1. oktobra 0,50 Ls. Tiem, kuri nebūs samaksājuši biedru naudu līdz 31. decembrim, no 1. janvāra soda nauda 1 Ls.
 
Biedra naudu var maksāt uz vietas Rīgas biedrībā, Elvīras ielā 19, 2. stāvā, 7. kabinetā katru darba dienu no pl. 9 līdz 17.
 
Var izmantot arī internetbanku un naudu pārskaitīt uz vienu no diviem LNS norēķinu kontiem SEB bankā:
LV86UNLA0002000700111 vai LV84UNLA0002001700411,
Biedrība "Latvijas Nedzirdīgo savienība",
Reģ.Nr.40008000615, bankas kods: UNLALV2X.
 
Maksājuma mērķī jāuzrāda, par kādu personu maksāta biedra nauda; periods, par kādu maksā; kurā LNS biedrībā ir persona, par kuru maksāta biedra nauda.
 
Piemērs: Kārlis Ozoliņš (Rīgas biedrība) – biedru nauda par 2013. gadu.
 
Valde informē, ka no 1.oktobra tiks mainīts Rīgas biedrības pieņemšanas laiks:
 
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
9:00 - 18:00
09:00 - 16:30
09:00 - 17:00
09:00 - 16:30
09:00 - 17:00
 
 
Ziņo: Rīgas RB valde

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas