Search form

28.10.2013

Drukāt

Sēru vēsts: Piemiņas vārdi Jurim Smonam

Photo


24. oktobrī mūžībā aizgājis LNS Goda biedrs Juris Smons (dzimis 1927. gada 6. decembrī).
 
Juris Smons, LNS biedrs no 1947. gada, bija Rīgas biedrības Jūrmalas grupas ilggadīgs vadītājs, dedzīgs pašdarbības un sporta darba aktīvists, daudzu LNB un LNS kongresu delegāts. LNS sistēmā strādājis Rīgas MRU, kultūras namā „Rītausma” un LNB Centrālajā valdē, kā fotokorespondents sadarbojies ar laikrakstu „Kopsolī”.
 
Juri Smonu ar dziļu cieņu un pateicību vienmēr piemin viņa Jūrmalas grupas biedri, par kuriem viņš sirsnīgi rūpējās vairāk nekā 35 gadus, veidojot labu sadarbību ar Jūrmalas pilsētas Domi un risinot savu jūrmalnieku darba, sadzīves un sociālās problēmas.
 
Juris Smons par sevi lepni teica: „Esmu Nedzirdīgo biedrības patriots.”
 
LNS Goda biedriem veltītajā grāmatā viņš atstājis savu novēlējumu nākamajām paaudzēm: „Tikai stiprā kopībā, gudru cilvēku vadībā mēs varēsim noturēties straujajā, mainīgajā laika ritumā. Lai veicas jaunajiem.”
 
Zemes klēpī Juri Smonu guldīs Jaundubultu kapos 31. oktobrī pl. 14. Nolieksim galvas, pieminot viņa aiziešanu mūžībā. Lai viņam vieglas dzimtās zemes smiltis!  
 
 
Līdzjūtība 
„Laikā un telpā nezūd nekas, paliek dzīvē darītais darbs…”
 Izsakām dziļu  līdzjūtību Jura Smona piederīgajiem, viņam mūžībā aizejot.
 LNS valde un Rīgas biedrība
 
 
Sagatavoja: LNS Informācijas centrs

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas