Search form

17.10.2013

Drukāt

Rīgas reģionālās biedrības valdes sēdes apskats

14. oktobrī notika kārtējā Rīgas reģionālās biedrības (turpmāk RRB) valdes sēde. Šoreiz tajā piedalījās arī Rīgas biedrības grupu priekšsēdētāji.


Valdes priekšsēdētāja Māra Lasmane vispirms iepazīstināja ar kultūrmasu plāna īstenošanu oktobra mēnesī (plānu skat. šeit.). Oktobrī kopā plānoti 22 pasākumi.
 
Jaunu pasākumu – veselību veicinošas nodarbības sākusi organizēt Tukuma biedru grupa. No 5. oktobra katru sestdienu biedri pulcējas pilsētas Invalīdu sporta klubā, lai uzspēlētu basketbolu, minifutbolu, novusu vai mestu šautriņas.
 
Savukārt 27. oktobrī Jelgavā notiks draudzības sacensības minifutbolā starp Kuldīgas, Liepājas biedrības un Rīgas biedrības Jelgavas grupas biedriem.
 
Valde vēl pārrunāja organizatoriskos jautājumus pasākuma „Zelta briedumā” sagatavošanā. Uz pasākumu pieteikušies 19 jubilāri  un  viens „zelta pāris”, un kopā būs 165 dalībnieki.
 
Valde iepazinās arī ar  RRB organizatorisko/kultūrmasu darba plānu novembrim un apstiprināja to (plānu skat. šeit.).
 
Novembrī plānoti ap 20 pasākumu. Lielākie pasākumi būs šādi – atpūtas pasākums „Helovīna diena” (3. novembrī) , tematisks pasākums par godu Latvijas valsts dzimšanas dienai (18. novembrī). Sporta aktivitātes uzsāk pensionāru grupa Jadvigas Bočkānes vadībā.
 
M. Lasmane informēja, ka lielu interesi biedru vidū izsaukusi gaidāmā ekskursija uz Lietuvas galvaspilsētu Viļņu, ko rīko Jelgavas grupa. Uz ekskursiju, kas notiks 9. novembrī, pieteicās 67 biedri, bet autobuss var uzņemt tikai  50 cilvēkus.
 
M. Lasmane aicināja sanākušos Rīgas biedrības grupu priekšsēdētājus turpmāk reizi ceturksnī arī pašiem organizēt kādu atpūtas vai izglītojošu pasākumu  savas grupas biedriem.
 
Tuvojas Ziemassvētki, tāpēc priekšsēdētāja aicināja grupu priekšsēdētājus apzināt vecāka gadagājuma biedrus, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar iziet no mājām un apmeklēt biedrības pasākumus, lai viņiem sarūpētu Ziemassvētku paciņu.
 
Klātesošie tika informēti par situāciju biedra naudas nomaksā. Šobrīd biedra naudu nav nomaksājuši 142 Rīgas biedrības biedri. No tiem:
„Cerības” grupā – 1 parādnieks (kopā 11 biedri)
 Jelgavas grupā – 9 (69)
 Jūrmalas grupā – 6 (26)
 Kurzemes grupā – 14 (191)
 Tukuma grupā – 7 (36)
 „Tilts” grupa – 7 (28)
 Latgales grupa – 40 (240)
 Ziemeļu grupā – 7 (57)
 Zemgales grupā – 16 (99)
 Rīgas rajona grupā – 15 (132)
 Vidzemes grupā – 20 (170)
 
Valde atgādina, ka biedra naudu var maksāt uz vietas Rīgas biedrībā, Elvīras ielā 19, 2. stāvā, 7. kabinetā katru darba dienu.
 
Var izmantot arī internetbanku un naudu pārskaitīt uz vienu no diviem LNS norēķinu kontiem SEB bankā:
LV86UNLA0002000700111
                  vai
LV84UNLA0002001700411
 Biedrība "Latvijas Nedzirdīgo savienība",
Reģ.Nr.40008000615, bankas kods: UNLALV2X.
 
Maksājuma mērķī jāuzrāda, par kādu personu maksāta biedra nauda; periods, par kādu maksā; kurā LNS biedrībā ir persona, par kuru maksāta biedra nauda.
 
Piemērs: Kārlis Ozoliņš (Rīgas biedrība) – biedra nauda par 2013. gadu.
 
Tiem, kuri nav samaksājuši biedru naudu līdz 30. septembrim, no 1. oktobra soda nauda 0,50 Ls. Tiem, kuri nebūs samaksājuši biedra naudu līdz 31. decembrim, no 1. janvāra soda nauda 1 Ls.
 
Valde nolēma, ka  turpmāk tiem biedriem, kas nebūs nomaksājuši biedra naudu, par atpūtas pasākuma apmeklējumu būs jāmaksā lielāka summa.
 
 
Ziņo: Rīgas RB valde

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas