Search form

27.11.2013

Drukāt

Rīgas reģionālās biedrības valdes sēdes apskats

25. novembrī notika kārtējā LNS Rīgas reģionālās biedrības (turpmāk RRB) valdes sēde. Darba kārtībā tika izskatīti šādi jautājumi.


Rīgas biedrībā tika uzņemti 9 biedri: Olita Brīvule, Madara Indriksone, Alvis Jazvics, Paulīne Kalniņa, Edmunds Nikolajevs, Mārīte Raudone, Andrejs Raudonis, Gina Zēmele un Edgars Zēmelis.
 
Valde apsprieda un izvirzīja savus kandidātus LNS Gada balvai šādās nominācijās: „Gada cilvēks 2013”, „Gada brīvprātīgais 2013”, „Gada kultūras pašdarbnieks 2013”, „Gada pasākums/notikums 2013” un „Gada biedrība 2013”.
 
Valde iepazinās ar RRB organizatorisko/kultūrmasu darba plānu decembra mēnesim un apstiprināja to.
 
Valde pieņēma zināšanai valdes priekšsēdētājas M. Lasmanes sniegto informāciju par Rīgas RB budžetu 2014. gadam, kas tiks iesniegts izskatīšanai LNS Domes sēdē.
 
Zināšanai  pieņemta arī valdes locekles Jadvigas Bočkānes sagatavotā informācija par 59 viņas apzinātiem vecāka gadagājuma biedriem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar iziet no mājām un apmeklēt biedrības pasākumus. Viņiem sarūpēs Ziemassvētku paciņu.
 
Pieminēti vairāk nekā 20 mūžībā aizgājušie biedri, informēja M. Lasmane un J. Bočkāne. Atzīmējot Mirušo piemiņas dienu, līdz 24. novembrim pie LNS Goda biedru, Rīgas RB Goda biedru un biedrības aktīvistu kapavietām noliktas svecītes. 
 
Valde nolēma iesaistīties Rīgas domes akcijā „Labā zvaigzne Rīgā 2013” un ieteikt savus kandidātus sekojošās nominācijās: „Senioru labdaris”, „Palīgs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, „Atbalstošākā nevalstiskā organizācija” un  „Pagalma dvēselīte”.
 
 
Ziņo: Rīgas RB valde

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas