Search form

19.12.2013

Drukāt

Jelgavniekiem – savi Gada cilvēki (foto)

17. decembrī Rīgas RB Jelgavas grupa pirmoreiz organizēja nominācijas pasākumu „Gada brīvprātīgais 2013”, reizē atzīmējot Ziemassvētkus un suminot aktīvākos savus brīvprātīgos palīgus – pašdarbnieku, pašdarbnieci un Gada cilvēku.
 Par brīvprātīgo darbu tiek uzskatītas aktivitātes, ko cilvēks veic brīvprātīgā kārtā, bez kādas peļņas, un šajā gadījumā   labuma guvējs ir sabiedrība. Darīt no brīva prāta, tāpat  vienkārši – tas ir brīvprātīgais darbs.
 


Pasākumu  vadīja Māra Lasmane un Aldis Ādamsons.  Apbalvošanai kandidātus  pieteica paši biedri, aizpildot anketas . Iesniegtās anketas apkopoja un izvērtēja abi pasākuma vadītāji. Un tā izrādījās, ka trīs galvenā titula „Gada brīvprātīgais 2013” ieguvēji šogad ir: Anatolijs  Jermolovičs,  Valdis Platacis,  Natālija Felkere.
 

„Aktīvākās pašdarbnieces” godā tika Anita Grahoļska un  „Aktīvākā pašdarbnieka” titulu ieguva Kristaps Legzdiņš.
 

Par „Gada cilvēku” Jelgavas grupā kļuva tās priekšsēdētājs Māris Veidemanis (attēlā 1. no labās).
 
 
No Jelgavas Domes Goda rakstus par ieguldījumu sabiedrības labā saņēma Natālija Felkere.

Pasākuma turpinājumā notika loterija, un biedri izteica cits citam dažādus vēlējumus Ziemassvētkos un Jaunajā gadā.

Šis jaukais pasākums notika, pateicoties Jelgavas Domei, kas  piešķīra finansējumu šim mērķim – godināt brīvprātīgā darba darītājus.
 
Vairāk foto šeit.
 
 
Teksts: Māra Lasmane
Foto: Zintis Felkers

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas