Search form

03.12.2014

Drukāt

Grupās sāksies pārvēlēšanu sapulces

Jā, divi gadi tūlīt, tūlīt būs jau pagājuši, un atkal jāorganizē grupu sapulces un biedrību pārvēlēšanu konferences. Daļēji tāpēc 29. novembrī tika sasaukta visu LNS RB grupu kopsapulce.


Otrs iemesls bija tas, ka grupu vadītāju un to biroju darbiniekiem sanāksmes jāorganizē divas reizes gadā.

Sapulci vadīja LNS viceprezidente Sandra Gerenovska. Viņa atzīmēja, ka grupas ir sākušas aktīvāk un patstāvīgāk strādāt, īpaši tas attiecas uz daudzajām grupu noorganizētajām ekskursijām. Pārrunās ar grupu vadītājiem un aktīvistiem konstatēts, ka daži no viņiem, lai gan skatās LNS mājaslapu internetā, tomēr neprot atrast vai vienkārši „neredz” informāciju par TV raidījumiem ar surdotulkojumu vai subtitriem, kā arī nezina to, ka Kopsolī 2015. gadam var abonēt arī tā elektronisko versiju uz savu e pastu.

S. Gerenovska lūdza grupu vadītājus aktīvāk apzināt un informēt par saviem tā saucamajiem „guļošajiem” biedriem – tiem, kuri nespēj iziet no mājas.

Pēc kopīgas informācijas apmaiņas sekoja nodarbības psihologa vadībā.

Grupu pārvēlēšanu sapulces sāksies 2015. gada janvārī, konkrēti datumi vēl jāapstiprina RB valdēm, gaidiet jaunas ziņas!

 

Teksts: Zigmārs Ungurs
Foto: Baiba Bicēna


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas