Search form

05.10.2018

Drukāt

Nedzirdīgo dienā daugavpilieši iekļaujas Latvijas simtgadei veltītajā LNS Lielkoncertā

Photo

LNS Iepirkumu un projektu nodaļa regulāri piedalās Daugavpils pilsētas domes organizētajos projektu konkursos, lūdzot līdzfinansējumu transporta pakalpojumiem un aktivitāšu norisēm biedrības pasākumiem.


Nedzirdīgo cilvēku dalība kultūras pasākumos valsts līmenī nodrošina to kultūras vērtību izplatīšanu un pieejamību plašākai sabiedrībai. Lūk, viens piemērs! Pateicoties iegūtajam līdzfinansējumam no Daugavpils pilsētas domes daugavpilieši 2018. gada 29. septembrī devās uz Rīgu, lai uzstātos ar saviem priekšnesumiem vienā no LNS nozīmīgākajiem šī gada pasākumiem – Latvijas simtgadei veltītajā Lielkoncertā.

Lielkoncerta programma bija plaša – tajā piedalījās 20 radošie nedzirdīgo amatiermākslas kolektīvi. Dalība tik lielos pasākumos – tā ir unikāla iespēja sekmēt labās prakses pārņemšanu un nostiprināt sadarbību nedzirdīgo kopienā starp nedzirdīgo biedrībām un grupām kultūras jomā.

Elvīra Čaika, LNS Daugavpils RB priekšsēdētāja: 

 “Diena bija gara un ar pozitīvām emocijām pilna, kaut arī, neslēpšu, bija liels satraukums, uzstājoties atkal uz lielās “Rītausmas” skatuves ar melodeklamāciju “Maldugunis dzēšot” un noslēguma melodeklamācijā – korī “Še, kur līgo priežu meži”.

Dienas beigās daugavpilieši foajē vēl paspēja iepriecināt klātesošos ar savu priekšnesumu “Mīļie puiši, labie puiši”.

Atpakaļceļā jau runājām par to, ar kādu priekšnesumu vajadzētu uzstāties nākamajā gadā, kam jāpievērš vairāk uzmanības, gatavojot jaunas melodeklamācijas, piemēram, kustīgumam, zīmju izkopšanai utt.

Lielkoncertā bija liels prieks redzēt, ka uzstājās nedzirdīgie skolēni no Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra, parādot melodeklamāciju “Silta sirds”.

Pēc svētku koncerta notika erudīcijas konkurss, un arī mēs, daugavpilieši, piedalījāmies tajā. Kopumā bija 13 komandas, un mūsējā ieguva 7. vietu. Jautājumi bija ļoti interesanti, jo bija pat tādi, uz kuriem pilnīgi nezinājām atbildi, toties ieguvums bija pozitīvs.”

Karīna Pavlova, LNS projektu koordinatore:

“Prieks, prieks un vēlreiz prieks, ka daugavpilieši vienmēr aktīvi izmanto iespējas piedalīties koncertos un festivālos. Zinu, ka tieši no viņiem daudzi ņem piemēru.

Tas viss palīdz nedzirdīgajiem cilvēkiem nejusties sociāli atstumtiem, bet otrādi – būt notikumu vidū. Iesaistot nedzirdīgos cilvēkus kultūras pasākumu norisē, tiek stiprināta un vairota sociālā vienotība nedzirdīgo kopienā un tās iekļaušanās sabiedrībā. Tā ir lieliska iespēja darboties un attīstīties pašdarbības jomā, regulāri “slīpējot” savas radošās prasmes.”

LNS Daugavpils RB pateicas Daugavpils pilsētas domei par piešķirto līdzfinansējumu transporta pakalpojumam, lai varētu piedalīties LNS lielkoncertā un būt kopā ar savējiem.
 

Informācija sagatavota ar Daugavpils pilsētas domes finansiālu atbalstu.

 

Informāciju sagatavoja: LNS Iepirkumu un projektu nodaļas projektu koordinatore Karīna Pavlova
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas