Search form

07.11.2018

Drukāt

Zelta briedums – Rītausmā (foto)

Nevajag skaitīt gadus,
Kuri aulēkšiem skrien -
Gadus tāpat kā naudu,
Noturēt nespēj neviens.
Skaitīsim laimīgos mirkļus,
Kuru mūžā bijis tik daudz -
Ar tiem mēs bagāti esam
Un novecot nebūs ļauts!


Dabas zelta brieduma krāšņajā laikā reizi gadā savu tuvo un mīļo vidū uz saviem gadiem  atskatās RRB apaļo gadu jubilāri. Šogad godināšanas pasākumā Rītausmā piedalījās 5 biedri.

Šāds skaists notikums notika 27. oktobrī, un tas bijamans pirmais kā vakara vadītājas organizētais  pasākums,  kas veltīts LNS Rīgas biedrības apaļo dzīves gadskārtu jubilāriem. Tas sapulcēja vairāk nekā 65 svinētājus, lai sveiktu un godinātu 5 mūsu biedrus – jubilārus. Uz šo pasākumu bija ieradušies daudzi pašmāju biedri, kā arī jubilāru viesi no citām biedrībām.

Lūk, viņi: Zinaīda Pantja (75), Kornēlija Holmberga (60), Egīls Smaļķis (60), Juris Veidemanis (55) un Juris Elbrots (50).

Atklājot šo pasākumu, Rīgas biedrības priekšsēdētāja Santa Kesenfelde un valdes locekle  Elfa Zariņa aicināja piecus jubilārus iededzināt svecītes, lai sveču gaisma un tās izstarotais siltums  ikvienam radītu prieka sajūtu sirdī.

Ar klusuma brīdi un viņai iedegtu svecīti, pieminējām nesen mirušo Rīgas RB goda biedri seniori Olgu Anufrijevu - Fjodorovu (85), kura, nesagaidījusi šos svētkus kopā ar mums, aizgāja aizsaulē (26.10.2018.). Pēc tam uzstājās dienas centra “Rītausma” sieviešu senioru deju kolektīvs, kam sekoja jubilāriem veltīta dziesma “Es smejos'' – tā raisīja visos smaidu.

 Pasākuma gaitā tika parādīts veltījums – prezentācija ar katra jubilāra dzīves stāstu un skaistām bildēm no bērnības līdz šodienai. Pasniedzot noderīgas dāvaniņas, katrs varēja izvēlēties skaisti ziedošu prīmulu podiņu   ar jaukiem novēlējumiem un apkampieniem.

Visu priekam uzstājās Rītausmas melodeklamētāju “Trio” – Birutas Lasmanes, Maigas Elbrotes un Alda Ādamsona izpildījumā baudījām dziesmas ”Es mīlu”, “Tā ir dzīve”, “Silta sirds”, “Melns un balts”, “Ļauj Tevi sveikt!”.

Jubilārus sveica LNS prezidente Sandra Gerenovska, ar jaukiem vēlējumiem pasniedzot jubilāriem mīļas dāvaniņas. Bija redzams redzēt, ka visiem bija liels prieks par mūsu prezidentes klātbūtni.   

Skanot fonā mūzikai, protams, šo pasākumu arī iemūžinājām radu un draugu kopbildē, kad svinīgās daļas noslēgumā sēdāmies pie svētku galda. Jubilārus sveica daudzi radi, draugi, kolēģi. Uzaicinājām vakara viesus un jubilārus uz pirmo deju, kurai sekoja daudzas jautras atraktīvas rotaļas.

Dāvinājām jubilāriem divus lielus, jauki noformētus iededzinājām brīnumsvecītes un klusu piepildītus vēlēšanas svecītes. Klusībā priecājāmies, raugoties to mirdzumā.  

Šis pasākums bija izdevies, vakarā gaitā izbaudījām patiesu viesmīlību no tautas un mūsu komandas puses, atpūšoties pārrunājām dažādus dzīves notikumus. Bija patīkama atmosfēras šajā  atpūtas dienā gan pasākuma dalībniekiem, gan viesiem, kas vēl vairāk visus satuvināja biedrus.  Bija patīkami sajust šo noskaņu un saņemt par labus vārdus – vienreizējs, man neaizmirstams pasākums ar labu auru, ar cilvēkiem, kuri bija tik sirsnīgi, brīvi un atvērti…

Vēlā vakarā visi priecīgi devās mājās ar ziedu buķetēm rokās. Vēlreiz daudz laimes mūsu un visiem citiem šīgada LNS zelta brieduma jubilāriem!

 

PATEICĪBA

Pateicos saviem lieliem, labiem palīgiem: kolēģei Vinetai Miljonei ar RC komplekso grupu, valdes loceklēm – Līgai Pauniņai, Karmenai Verikai Ikauniecei, Elfai Zariņai un visiem citiem, kas piedalījās svinīgā pasākuma un spēļu organizēšanā, fotogrāfam Rūdolfam Kesenfeldam. Paldies “Rītausmas” pašdarbniekiem: Trio, DC Senjoru deju kolektīvam. Paldies visiem, visiem!

 

Vairāk foto šeit.

 

Santa Kesenfelde


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas