Search form

26.11.2018

Drukāt

Godinot aizgājējus mūžībā Mirušo piemiņas dienā

25. novembrī visās Latvijas kapsētās ar Svecīšu vakaru tika atzīmēta Mirušo piemiņas diena.


Rīgas reģionālās biedrības valdes locekles apmeklējām Rīgas Brāļu kapus, lai godinātu un pieminētu visus aizgājušos LNS Rīgas biedrus – to vidū arī LNS un Rīgas RB Goda biedrus.

Nedaudz par šo tradīciju!

Dabā ienācis miglas laiks, vēls rudens, kad raža novākta un pierimusi cilvēku lielā rosība mājās un laukā. Tas ir apceres laiks, kad atcerēties aizgājušos draugus, tuviniekus un senčus.

Pasaules tautu mitoloģijā, kultūrvēsturē, dzīvesziņā un reliģijās šīs dienas sauc dažādi – par veļu laiku, Mirušo piemiņas dienu, Mūžības svētdienu, Visu dvēseļu dienu, – bet visi šai laikā godina savus aizgājējus gan dzimtā, gan tautā.

Romas katoļu baznīca Mirušo piemiņas dienu svin kā Visu dvēseļu dienu nākamajā dienā pēc Visu svēto dienas – 1. novembrī. Luterāņu baznīcā Mirušo piemiņas diena jeb Mūžības svētdiena tiek atzīmēta kopš 1816. gada Baznīcas gada pēdējā svētdienā – svētdienā pirms pirmās Adventes. Kristīgās ticības Svecīšu vakars ir dievkalpojuma otra daļa, kas notiek kapos, kur aizdegtā svecīte simbolizē Kristus izgaismoto ceļu cauri nāvei dzīvībā.

Mēs kapos iededzam liesmiņas, lai caur uguntiņu un siltumu tiekam tuvāk savu senču dvēselēm. Atdodam godu viņiem, stiprinot paši sevi. Kamēr vēl kāds cilvēks mūžībā aizgājušā piemin, kamēr atceras viņa darbus, smieklus, paradumus, tikumus un attieksmi pret dzīvi, tikmēr viņš ir dzīvs – savā dzimtā, tautā, pasaulē.

Tāpēc iedegsim pa svecītei, pa liesmiņai mūsu biedru piemiņai un savam spēkam.

 

Teksts: Santa Kesenfelde un no https://mvd.riga.lv/rigas-pilsetas-kapsetas-miruso-pieminas-diena-svecisu-vakars-2018-gada-25-novembri/
Foto: Rūdolfs Kesenfelds

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas