Search form

Biedrību un citas ziņas

Photo

Arī tukumniekiem savi Gada cilvēki 2013... (foto)

23.01.2014

19. janvārī Rīgas RB Tukuma grupa pirmoreiz organizēja pati savu nominācijas pasākumu „Gada brīvprātīgais 2013”.

Photo

Liepājnieki pie barikāžu atmiņu ugunskura

20.01.2014

16. janvārī Liepājas biedrībā pirmoreiz notika 1991. gada Barikāžu atceres diena.

Photo

Rīdzinieki Pateicības dienā sniedz koncertu tukumniekiem

15.01.2014

10. janvārī Tukuma novada Dome ielūdza LNS RC (Rītausma) pašdarbnieku grupu uz pieņemšanu Pateicības dienā pie pilsētas mēra Jura Šulca.

Photo

Baltā bērnu eglīte Rītausmā (foto)

13.01.2014

Diemžēl eglītes svētkus šoreiz nevarēja saukt par baltiem, jo laukā sniega joprojām nebija arī šajās brīvdienās. Tomēr Rīgas biedrība tradicionāli organizēja īpašo Ziemassvētku pasākumu bērniem, kurš notika 11. janvārī kultūras centrā Rītausma. Tajā sirsnīgi bija gaidīti 16 bērni līdz 9 gadu vecumam un viņu pavadītāji.

Photo

Jelgavniekiem – savi Gada cilvēki (foto)

19.12.2013

17. decembrī Rīgas RB Jelgavas grupa pirmoreiz organizēja nominācijas pasākumu „Gada brīvprātīgais 2013”, reizē atzīmējot Ziemassvētkus un suminot aktīvākos savus brīvprātīgos palīgus – pašdarbnieku, pašdarbnieci un Gada cilvēku.

Photo

Rēzekniešiem – Prieks dot zvaigznei spožumu (foto)

13.12.2013

3. decembrī Rēzeknes kultūras namā notika Eiropas invalīdu dienai veltīts pasākums “Prieks dot zvaigznei spožumu”. Šo pasākumu organizēja Rēzeknes pilsētas Domes Sociālo jautājumu komisija. Tāds pasākums  pilsētā notika pirmo reizi, un tajā piedalījās arī Rēzeknes Nedzirdīgo biedrības pašdarbnieki ar pantomīmu „Tirgus rekets” (policiste – MārīteTruntika, pārdevēja – Ļubova  Makuža; reketieris – Anatolijs Frolovs).

Photo

Tukumā mūsējos ciena

12.12.2013

Uz Starptautiskās Invalīdu dienas pasākumu savā pilsētā šogad Tukuma biedri tika īpaši uzaicināti. Vēl vairāk – viņiem bija uzticēta visa pasākuma priekšnesumu programma!

Photo

Dodamies uz Getliņiem: Jo labāk dzīvojam, jo vairāk… (foto)

10.12.2013

4. decembrī LNS Rīgas biedrības Raiņa skolas grupa kārtējo reizi atkal pulcināja kopā tos interesentus, kuri vēlas „atklāt Rīgu no jauna”. Grupas vadītāja Inese Immure prot atrast un izvēlēties tādus maršrutus, kas vienmēr atklāj izziņas gājiena dalībniekiem kaut ko līdz tam nezināmu, ļauj uz lietām, notikumiem un objektiem paskatīties no citas, neierastas puses.

Photo

Atceroties svētkus, kad svinējām Latvijai – 95

26.11.2013

18. novembrī arī mēs Ventspils biedrībā atzīmējām Latvijas neatkarības proklamēšanas dienu. Iesākumā zīmju valodā izpildīju Latvijas himnu „Dievs, svētī Latviju”, kuru sanākušie visi dziedāja līdzi.

Rīgas reģionālās biedrības valdes sēdes apskats

27.11.2013

25. novembrī notika kārtējā LNS Rīgas reģionālās biedrības (turpmāk RRB) valdes sēde. Darba kārtībā tika izskatīti šādi jautājumi.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas