Search form

Biedrību un citas ziņas

Photo

Baskāju taka rullē!

28.06.2018

Īstu piedzīvojumu sniedz kārtīga pastaiga Valguma atjaunotajā baskāju takā. LNS Rīgas RB TUKUMA un JŪRMALAS grupas - 16 cilvēki Tukuma grupas brīvprātīgā Oļega Adamoviča vadībā 16. jūnijā devās uz lielisku atpūtas un izklaides vietu tepat Latvijā, Tukuma pusē. Baskāju taka atrodas atpūtas bāzē „Valguma pasaule”. Iespējams, ka daudzi mūsu biedri šo taku nav apmeklējuši, tāpēc der zināt, kādus labumus tā sniedz.

Photo

Daugavpiliešu ieguldījums festivāla “Stūru stūriem tēvu zeme” norisē

28.06.2018

2018. gada 2. jūnijā Valmieras pilsētā tika organizēts 22. Latvijas Nedzirdīgo savienības amatiermākslas festivāls “Stūru stūriem tēvu zeme”. Uzreiz jāsaka, ka daugavpilieši visu daudzo gadu garumā nevienu reizi nav izlaiduši dalību ikgadējos amatiermākslas festivālos.

Photo

Liepājnieki aktīvi darbojas arī vasarā!

27.06.2018

Jūnija liepājniekiem noritēja ļoti ātri un nemanāmi. Šeit atskats uz notikušajām projekta aktivitātēm!Viens no mēneša pasākumiem bija pieredzes apmaiņas brauciens uz Valmieru divu dienu garumā.

Photo

Dienas centrs svin Jāņus

25.06.2018

Līgodama vien atnāca
Tā līksmā Jāņu diena:
Pār siliem, pār mežiem
Ienāk manā sētiņā.

Photo

Kuldīgas biedri ceļo pa dzimto novadu

25.06.2018

16.jūnijā Kuldīgas biedri devās ekskursijā pa Kandavas novadu. Vispirms ceļš veda uz zemnieku saimniecību „Birznieki”, Vānē, Kandavas novadā, kur tās saimnieki nodarbojas ar bioloģisko saimniecību.

Photo
Photo
Photo

Ventspilnieki ielīgo…

22.06.2018

16. jūnijā mūsu biedri ielīgoja Jāņus pie jūras. Sākumā devāmies gar jūras krastu, lai no akmeņiem izveidotu vārdu “Līgo”.

Photo

Liepājniekiem nav laika garlaikoties!

15.06.2018

Mēs jau rakstījām, ka, pateicoties Liepājas pilsētas pašvaldības un SIA “LNS Rehabilitācijas centrs” finansiālajam atbalstam, LNS Liepājas reģionālajā biedrībā notiek projekta “Lai staro dzīvesprieks mūsu Liepājā!” vairāku aktivitāšu realizācija.

Photo

Tukumnieki piedalās festivālā “Stūru stūriem Tēvu zeme”

14.06.2018

LNS Rīgas RB Tukuma grupa mēroja ilgu un garu ceļu līdz festivālam, bet tas bija to vērts, jo deva iespēju ne tikai satikties ar domubiedriem – nedzirdīgiem cilvēkiem no visām Latvijas malām, bet arī parādīt savas radošās prasmes, uzstājoties iepriekš sagatavotā priekšnesumā ar košiem tērpiem – T-krekliem, izšūtām brošām “Tukuma rozes” un vīriešu kakla lakatiņiem teātra uzvedumā “Mantojums par godu Latvijas 100-gadei”.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas