Search form

Biedrību un citas ziņas

Photo

Paldies par atbalstu Daugavpils pilsētas domei!

27.10.2019

LNS Daugavpils reģionālā biedrība izsaka lielu pateicību Daugavpils pilsētas domei par piešķirto līdzfinansējumu transporta pakalpojumiem no budžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”. Pateicoties šim atbalstam, 16 nedzirdīgie biedri varēja piedalīties Nedzirdīgo dienas koncertā Rīgā 2019. gada 28. septembrī.

Photo

Ventspilnieki ciemojas Ēbelmuižas pamatskolā

25.10.2019

12. oktobra rītā mēs, Ventspils RB biedri, ieradāmies Rīgas Ēbelmuižas pamatskolā. Satikām skolas direktori Kristiānu Pauniņu. Apskatījām un iepazināmies ar skolu un tās apkārtni. Sākumā zālē klausījāmies un skatījāmies prezentāciju par skolas vēsturi un koncertu videoierakstā.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas