Search form

11.11.2015

Drukāt

Domes sēdē

Photo

Kārtējā LNS domes sēde tika sasaukta 2. septembrī ar 3 dienaskārtības punktiem – visi saistībā ar LNS nekustamajiem īpašumiem.


Pirmais bija par LNS nekustamā īpašuma Rīgā, Jāņa sētā 5 –5A atsavināšanas (pārdošanas) cenas apstiprināšanu.
 
Sēdes vadītājs Edgars Vorslovs informēja, ka LNS dome ar 27.11.2013 lēmumu Nr.4-4 nolēmusi atļaut meklēt pircēju vai nomnieku minētajam īpašumam un pircēju priekšlikumus izskatīt LNS domes sēdē. Tagad LNS ir saņēmusi SIA „Silver Realty” priekšlikumu, ka tā vēlas iegādāties šo LNS īpašumu.
 
Dome nolēma: pārdot LNS nekustamo īpašumu Rīgā, Jāņa sētā 5 – 5A.
 
Otrs jautājums bija par LNS nekustamā īpašuma Daugavpilī, 18. novembra ielā 208 atsavināšanu.
 
E. Vorslovs informēja, ka saņemts nekustamo īpašumu kompānijas „Arco Real Estate” vērtējums par šīs mājas iespējamo tirgus vērtību. Pārrunu gaitā ar iespējamiem pircējiem notiek kaulēšanās par cenu, tāpēc būtu lietderīgi, ja dome pilnvarotu valdi noteikt minētā īpašuma pārdošanas nosacījumus, lai valde varētu operatīvāk un efektīvāk rīkoties.
 
SIA “LNS Nekustamie īpašumi” vadītājs Varis Strazdiņš pastāstīja, kādā situācijā atrodas šī ēka. Tā ir 5-stāvu ēka ar 39 dzīvokļiem. Šobrīd aizņemti tikai 18 dzīvokļi, no tiem 4 dzīvokļos ir parādnieki, kuri ilgus gadus nemaksā īres maksu. 10 dzīvokļu īrnieki godprātīgi maksā īres maksu. Atlikušajiem 4 dzīvokļiem, kuros visi īrnieki ir dzirdīgie, kopējais parāds ir EUR 7 000.
 
Zigmārs Ungurs interesējās, kas notiek ar parādniekiem, ja LNS šo ēku pārdod. Vai parādu noraksta? V. Strazdiņš atzina, ka no īrniekiem parādu piedzīt nav iespējams un viņš iesniegs valdei lūgumu norakstīt parādu.
 
Guntars Jurševskis rosināja padomāt, ko darīt ar tukšajiem dzīvokļiem, – varbūt var izīrēt tūristiem? V. Strazdiņš atbildēja, ka ar īrniekiem iet grūti. Jau pieci ir izlikti, ar valdes lēmumu norakstīti viņu parādi. 20 tukšie dzīvokļi ir briesmīgā stāvoklī, bez kārtīga kapitālremonta tos nevarētu izīrēt. Sākotnēji bija plānots pāris dzīvokļiem veikt remontu, lai izīrētu un tādā veidā atpelnītu remonta izdevumus. Tomēr vajadzēja atteikties no šīs idejas, jo visai mājai jānodrošina
apkure, bet apkures sistēma ir sliktā stāvoklī. Vajadzēja ievērot arī ugunsdrošības noteikumus,
nomainīt kanalizācijas stāvvadu, jumtu, ārdurvis, iztīrīt pagraba telpas.
 
Ivars Kalniņš ieteica: lai būtu mazāki izdevumi, pieņemt darbiniekus subsidētajās darbavietās remontdarbu veikšanai? V. Strazdiņš ideju novērtēja kā labu, bet jāapsver, vai ir vērts ieguldīt līdzekļus, ja ir pieņemts lēmums par ēkas pārdošanu.
 
E. Vorslovs pastāstīja, ka līdzīga situācija bija LNS nekustamajam īpašumam Smiltenē, Gaujas ielā  28, kuras pārdošanas nosacījumus uzticēja LNS valdei. Pieteicās 2 pircēji. LNS pārdeva tam, kurš
piedāvāja augstāku cenu.
 
Dome pieņēma lēmumu: pilnvarot LNS valdi noteikt LNS nekustamā īpašuma Daugavpilī, 18. novembra ielā 208 pārdošanas nosacījumus. Dienas kārtības trešajā punktā paredzētie dažādie jautājumi arī bija saistīti ar nekustamajiem īpašumiem. E. Vorslovs informēja, ka šogad LNS nekustamo īpašumu remontam paredzēti EUR 36 000.
 
Arnolds Pavlins atzīmēja, ka pietrūkst stratēģiska redzējuma, kā LNS tālāk attīstīsies.
 
 
Sagatavoja: Zigmārs Ungurs

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas