Search form

18.03.2016

Drukāt

SIA budžeti saskaņoti valdē

Pirmā LNS valdes sēde šogad notika 17. februārī. Tika izskatīti 7 dienas kārtības jautājumi. Pirmkārt tika saskaņoti visu četru LNS SIA 2016. gada budžeti.


Pēc tam LNS prezidents Edgars Vorslovs informēja valdi, ka ar LNS valdes 9.12.2015 lēmumu Nr.15-8 bija uzdots SIA „LNS nekustamie īpašumi” sagatavot informāciju par 2015. gada finanšu plūsmu, lai varētu sniegt atbildi uz LNS Domes locekļa G. Jurševska informācijas pieprasījumu. SIA „LNS nekustamie īpašumi ” 22. janvārī iesniegusi finanšu līdzekļu izlietojuma atšifrējumu, veicot LNS īpašumā esošo objektu remontdarbus un atjaunošanu 2015. gadā. Pavisam tam kopā iztērēti 115768 EUR (ar PVN). No tiem pati SIA „LNS nekustamie īpašumi” ieguldījusi 42035 EUR, bet 73733 EUR apmaksājusi LNS.

Valde pieņēma zināšanai SIA „LNS nekustamie īpašumi” sagatavoto informāciju un uzdeva precizēt ziņojumu par 2015. gada finanšu plūsmu, iekļaujot arī kopējo ieņēmumu daļu.

Tālāk valde pieņēma zināšanai LNS Informācijas nodaļas izstrādāto fotokonkursa „Mūsu biedru fotostāsti” nolikumu un žūrijas sastāvu, kā arī uzdeva turpmāk pirms katra LNS mēroga konkursa izsludināšanas, kurā paredzēts pasniegt nominācijas LNS vārdā, ievērot LNS statūtos noteikto lēmumu pieņemšanas procedūru.

Beidzamais sēdes jautājums – par jauniešiem. Valde nolēma apmierināt jauniešu centienus un pieteikt viņu dalību Eiropas Nedzirdīgo jauniešu savienībā (EUDY) un Pasaules nedzirdīgo federācijas Jauniešu sekcijā (WFDYS), kā arī pilnvarot LNS Jauniešu centra vadītāju Kristapu Legzdiņu parakstīt dalības pieteikumus EUDY un WFDYS, saskaņojot dokumentu saturu ar LNS prezidentu. 

 

Teksts: Zigmārs Ungurs


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas