Search form

14.10.2016

Drukāt

Gatavojoties LNS kongresam (papildināts, video)

23. septembrī notika kārtējā LNS domes sēde, kas tika apvienota ar LNS projekta “LNS darbības stiprināšana – 2016” aktivitātēm par LNS darbības stratēģijas 2017. – 2019. gadam izstrādi, līdz ar to domes sēdē piedalījās kuplāks reģionālo biedrību pārstāvju skaits.


Dome lēma par biedru naudas apmēru 2017. gadā – tas būs 6 eiro. Biedru nauda par tekošo gadu tāpat kā līdz šim jāsamaksā līdz 30. septembrim. Soda nauda par biedru naudas savlaicīgu nesamaksāšanu no 2017. gada 1. oktobra būs 1 eiro. Bet, ja nesamaksās līdz 31. decembrim, tad no 2018. gada 1. janvāra soda nauda būs jau 2 eiro.

Vienlaicīgi Dome nolēma atļaut LNS reģionālo biedrību valdēm pašām lemt par savu biedru naudas samazināšanu atsevišķos izņēmuma gadījumos.

Arī iestāšanās nauda LNS nākamajā gadā būs 1 eiro. Atkārtotas iestāšanās gadījumā – 2 eiro un jāsamaksā agrākais biedru naudas parāds, ja tāds ir bijis.

Par LNS biedra apliecību būs jāmaksā 2 eiro.

LNS valde nolēmusi sasaukt LNS 19. kongresu 2017. gada 19. – 20. augustā Rīgā. Tāpēc, kā informēja LNS prezidents Edgars Vorslovs, domei jālemj par pārstāvniecības normām.

Dome nolēma, ka kongresā varēs piedalīties 1 delegāts no katriem 25 biedriem, bet ne mazāk kā divi delegāti no katras LNS reģionālās biedrības.

2016. gada oktobrī – decembrī jāorganizē LNS reģionālo biedrību valžu sēdes, kurās noteiks pārstāvniecības normas uz biedrību konferencēm. Pēc tam 2017. gada janvārī – martā notiks reģionālo biedrību grupu pārvēlēšanu sapulces. Un beigu posmā 2017. gada martā – maijā jāorganizē LNS reģionālo biedrību konferences, kopsapulces, kurās tiks apstiprināti kongresa delegāti.

Domei 2017. gada jūnijā būs jāapstiprina atskaites ziņojums LNS 19. kongresam un LNS 19. kongresa darba kārtība.

Dome apstiprināja Edgaru Vorslovu par LNS statūtu izstrādāšanas/pārskatīšanas komisijas priekšsēdētāju. Komisijas sastāvu būs jāapstiprina LNS valdei līdz 2016. gada decembrim.

Dienas kārtības beidzamajā punktā notika projekta “LNS darbības stiprināšana – 2016” ietvaros veiktās aptaujas par LNS darbības izvērtējumu prezentācija un LNS darbības stratēģijas apspriešana. 

 

 

Teksts: Zigmārs Ungurs
Foto: Juris Grundulis


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas