Search form

28.10.2016

Drukāt

Valdes sēdē lemj par izmaiņām Surdocentrā (video)


26. oktobrī notika LNS valdes sēde ar 3 dienas kārtības jautājumiem. Vispirms izskatīja SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” (SPC) lūgumu apstiprināt tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma cenu FM radiofrekvenču pārraides sistēmai (raidītājs un uztvērējs) izsniegšanai no 2016. gada 1. novembra.

Valde nolēma uzdot SPC iesniegt tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma „FM radiofrekvenču pārraides sistēmas (raidītājs un uztvērējs) izsniegšana” groza aprakstu līdz 2016. gada 31. oktobrim. Lēmumu par tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma cenas apstiprināšanu pieņems pēc šī pakalpojuma groza apraksta izskatīšanas.

Valde izskatīja SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” valdes priekšsēdētāja Arnolda Pavlina iesniegumu par to, ka viņš ar 2016. gada 31. oktobri atstāj valdes priekšsēdētāja amatu. Valde nolēma atsaukt viņu no SPC valdes priekšsēdētāja pienākumiem ar 2016. gada 31.oktobri un atļaut SPC valdei izmaksāt Arnoldam Pavlinam atlaišanas pabalstu četru mēnešalgu apmērā. A. Pavlins SPC sācis vadīt 1996. gada 2. janvārī.

Valde izskatīja LNS viceprezidentes Ineses Immures iesniegumu par to, ka viņa piekrīt būt par SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” valdes priekšsēdētāju, un nolēma ievēlēt viņu par SPC valdes priekšsēdētāju ar 2016. gada 1. novembri.
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas