Search form

21.12.2016

Drukāt

LNS 2017. gada budžets apstiprināts (video)


Kārtējā, šogad beidzamā domes sēde notika 17. decembrī Elvīras ielā 19. Šoreiz nepiedalījās 3 domes locekļi: Arnolds Pavlins, Dace Lāce un Mārīte Sarkane.

Dome pieņēma lēmumu par LNS revidentu iecelt SIA „Auditorfirma „Grāmatvedis”” zvērināto revidentu Jāni Mežielu ar pilnvaru termiņu līdz 2017. gada 31. martam. Kā zināms, valde jau iepriekš Jāni Mežielu bija iecēlusi par visu 4 LNS SIA revidentu. Tagad viņš kļuvis arī par visas LNS revidentu.

Dome apsprieda LNS 2017. gada budžetu. Jautājumu bija daudz, bet valdes piedāvātais budžeta variants palika negrozīts un tika apstiprināts ar ieņēmumu daļu 2 192 373 EUR un izdevumu daļu 2 267 634 EUR. Plānotais atlikums uz 2018. gada 1. janvāri ir 213 739 EUR.

Beidzamajā dienas kārtības punktā dome apstiprināja nolikuma „Par nosaukuma „Latvijas Nedzirdīgo savienības Goda biedrs” piešķiršanu” un nolikuma „Par nosaukuma „Latvijas Nedzirdīgo savienības reģionālās biedrības Goda biedrs” piešķiršanu” jaunās redakcijas.

Tāpēc vispirms vajadzēja atcelt šo nolikumu vecās redakcijas, kuras tika pieņemtas ar LNS domes 2011. gada 27. aprīļa lēmumu Nr.2–5 „Par nolikumu „LNS Goda biedrs” nosaukuma piešķiršanu” un LNS valdes 2011. gada 27. aprīļa lēmumu Nr.3–9 „Par nolikumu „LNS RB Goda biedrs” nosaukuma piešķiršanu”.

Jaunajā Nolikumā būtiski ir tas, ka vairs nevajadzēs iegūt LNS reģionālās biedrības Goda biedra nosaukumu, lai varētu pretendēt uz LNS Goda biedra nosaukumu. Citiem vārdiem, LNS Goda biedra nosaukumam varēs izvirzīt arī tādus, kuri nav LNS RB Goda biedri. Nebūs arī vairs mazās apliecības, bet A4 formātā ierāmēts Apliecinājuma raksts.

 

Sagatavoja: LNS Informācijas nodaļa
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas