Search form

13.09.2017

Drukāt

LNS jaunās valdes pirmajā sēdē (video)


Jaunievēlētā LNS valde uz savu pirmo sēdi sanāca 30. augustā. Kā pieaicinātais tajā piedalījās SIA „LNS nekustamie īpašumi” vadītājs Varis Strazdiņš.

LNS prezidente Sandra Gerenovska informēja klātesošos, ka ir saņemts iesniegums no SIA „LNS nekustamie īpašumi” jautājumā, kas jāizskata nekavējoties, jo Daugavpils pašvaldība gaida atbildi. Runa ir par LNS piederošās dzīvojamās mājas Daugavpilī 18. novembra ielā 208 iespējamu pārdošanu Daugavpils pašvaldībai.

V. Strazdiņš sniedza sīkāku informāciju par situāciju. Pēc dažādiem valdes locekļu priekšlikumiem valde vienojās un nolēma pasūtīt LNS nekustamā īpašuma 18. novembra ielā 208, Daugavpilī novērtēšanu. Kad tas būs izdarīts, tad lēmumu par tālāko rīcību ar šo šī īpašumu valde pieņems kādā no nākamajām sēdēm.

LNS viceprezidentes Inese Immure un Brigita Lazda informēja valdi par plānotajiem Zīmju valodas dienas un Starptautiskās nedzirdīgo nedēļas 18. – 24. septembra pasākumiem. Šā gada tēma: „Ar zīmju valodu – pilnīga iekļaušanās sabiedrībā”.

Valde nolēma uzdot viceprezidentei I. Immurei sadarbībā LNS Rehabilitācijas centra Zīmju valodas attīstības nodaļu precizēt Zīmju valodas dienas pasākumu plānu, ņemot vērā valdes sēdē izteiktos priekšlikumus.

 Bet viceprezidentei B.Lazdai sadarbībā ar LNS valdes locekli Māru Lasmani, LNS reģionālo biedrību pārstāvjiem, LNS Jauniešu centru, nedzirdīgo mākslinieku grupu „Cerība”, dienas centru „Rītausma”, LNS Rehabilitācijas centru, LNS Surdotehniskās palīdzības centru un Latvijas Nedzirdīgo sporta federāciju ir jāsagatavo Nedzirdīgo mēneša pasākumu plāns, jāieazīstina ar to  arī LNS Informācijas nodaļa.

Turpmākajā sēdes gaitā S. Gerenovska informēja, ka no Pasaules Nedzirdīgo federācijas (WFD) saņemts uzaicinājums 2017. gada 8.–10. novembrī piedalīties WFD seminārā un WFD starptautiskajā konferencē Budapeštā, Ungārijā. Semināra  tēma – nedzirdīgo bērnu izglītošana, konferences tēmas – bilingvālā izglītība, zīmju valoda ģimenē, nedzirdīgie darba tirgū, komunikācija bez barjeras, jaunākās informācijas tehnoloģijas.

Valde nolēma pilnvarot Inesi Immuri pārstāvēt Latvijas Nedzirdīgo savienību minētajā WFD seminārā un starptautiskajā konferencē.

 

Ziņo: LNS Informācijas nodaļa


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas