Search form

12.09.2017

Drukāt

LNS valdes 12. sēdē

Photo


Sēde notika 9. augustā, tajā izskatīti 4 dienas jautājumi.

Valde izskatīja  LNS kongresa delegāta Zigmāra Ungura priekšlikumu par papildinājumu  LNS darbības stratēģijas plānam 2017. – 2021.gadam.

Valde nolēma ieteikt LNS kongresam atbalstīt LNS domes jau apstiprināto LNS darbības stratēģijas 2017. –  2021. gadam  sadaļu  – „Regulāra informatīvo izdevumu, preses relīžu un citu informatīvo materiālu sagatavošana un izplatīšana”, neminot konkrētu izdevuma nosaukumu – “Kopsolī”.

Viceprezidente Inese Immure informēja, ka ar Latvijas Pastu jāslēdz līgums par 2018./2019. gada preses izdevumu abonēšanu, šķirošanu un  piegādi. Tāpēc nepieciešams izlemt jautājumu par „Kopsolī” turpmāko izdošanu.

Valde nolēma paaugstināt laikraksta „Kopsolī” 2018. gada abonēšanas bāzes cenu par 2 eiro, tātad atbilstoši 12 eiro + PVN.

2017. gadā „Kopsolī” elektroniskā versija bez maksas izsūtīta visiem LNS biedriem uz biedru reģistrā norādīto e-pastu. „Kopsolī” izdots katru mēnesi vismaz 12 lpp. apjomā. Uz 31. jūliju Latvijas Pasts laikrakstu „Kopsolī”  piegādā 220 abonentiem.

 Valde nolēma pieteikt LNS viceprezidenti Inesi Immuri dalībai konkursā kā LNS pārstāvi Rīgas domes Konsultatīvajā padomē sabiedrības integrācijas jautājumos.

Valde nolēma deleģēt Edgaru Vorslovu dalībai ANO Personu ar invaliditāti tiesību komitejas 18. sesijā. Ženēvā. Tajā izskatīs Latvijas Republikas sākotnējo ziņojumu par Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanu Latvijas Republikā  no 2010. gada 31. marta līdz 2013. gada 31. decembrim.


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas