Search form

23.01.2018

Drukāt

Valdes un domes sēdēs

Šogad pirmā LNS valdes sēde notika 23. janvārī. Galvenā tēma – LNS budžets. LNS prezidente Sandra Gerenovska un LNS galvenā grāmatvede Ilze Roķe iepazīstināja ar LNS 2018. gada budžeta projektu.


Prezidente informēja, ka šogad prognozētā ieņēmumu un izdevumu starpība ir ar mīnusu tāpēc, ka lielus finansiālos līdzekļus ir paredzēts ieguldīt siltināšanas (ēku energoefektivitātes  nodrošināšanas) projektā. Tomēr lielu daļu no šiem līdzekļiem LNS dabūs atpakaļ.

Vēl diezgan daudz naudas prasīs aktuālākie remonti tajos nekustamajos īpašumos, kur remontu atlikt nevar. Varis Strazdiņš iesniedzis valdei šo remontdarbu sarakstu un prēķinājis nepieciešamās summas, kopā tam paredzēti 44 235 eiro.

Liepājā, Graudu ielā 43 notiek dzīvokļa remontdarbi – kad tos pabeigs, dzīvokli varēs pārdot vai iznomāt un iztērēto naudu atpelnīt. Rīgā, Elvīras ielā 19 nepieciešama jumta daļas 340 kv.m. un fasādes daļas 250 kv.m. platībā siltināšana un ugunsdrošības sistēmas sakārtošana. Ventspilī, Lielā Dzirnavu ielā 24 vajadzīga fasādes un 2 kāpņu telpu remonts. Arī Rītausmā, Kandavas ielā 27, Rīgā paredzēta ugunsdrošības sistēmas sakārtošana un trūkumu novēršana.

Šāgada budžetā visi izdevumi pēc iespējas ir samazināti. Budžetā nav iekļautas pašvaldību dotācijas, jo vēl nav piešķirtas.

Tad, kad piešķirs, būs jāveic budžeta grozījumi. Visas LNS reģionālās biedrības raksta projektus iesniegšanai pašvaldībā, lai dabūtu kārtējo gada finansējumu.

Valde nolēma apstiprināt 2018. gada budžetu un iesniegt to izskatīšanai LNS domes sēdē 31. janvārī.

Domes sēdē daudz debatēja par nenozīmīgiem labojumiem, piemēram, palielināja ieņēmumus no telpu un inventāra iznomāšanas par 726 eiro, kā arī paredzēja citus ieņēmumus un ziedojumus 400 eiro (sākotnēji bija 0).

Tika samazināti arī izdevumi, piemēram, darba algas fondā, bet tipogrāfijas izdevumus “Kopsolī” izdošanai šogad vispār apmaksā valsts, jo izdevās dabūt papildfinansējumu “Kopsolī” darbības nodrošināšanai.

Dome apstiprināja LNS 2018. gada  budžetu ar 2 445 245 eiro ieņēmumiem un 2 494 710 eiro izdevumiem. Tas nozīmē, ka tika samazināta ieņēmumu un izdevumu starpība uz mīnus 49 465 eiro.

Plānotais atlikums uz 2019. gada 1. janvāri: 162 737 eiro.


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas