Search form

24.05.2018

Drukāt

Valdes sēde Nr. 5

Photo

Piektā valdes sēde 2018. gadā notika 24.maijā. Apsprieda SIA gada pārskatus par 2017.gada darba rezultātiem.


SIA „LNS Rehabilitācijas centrs” (RC) tie bijuši labi, tāpēc LNS valde atļāva RC valdei izmaksāt prēmijas RC valdes priekšsēdētājai Sandrai Gerenovskai un RC valdes loceklei Lilitai Janševskai.

Atzinīgi novērtēts arī SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” 2017.gada pārskats un LNS valde atļāva SPC izmaksāt valdes priekšsēdētājai Inesei Immurei prēmiju par labiem rezultātiem.

Apstiprināts SIA „LNS nekustamie īpašumi” (NĪ) 2017.gada pārskats un novērtēts kā apmierinošs. Attiecīgi arī par 2017.gada darba rezultātiem NĪ atļāva izmaksāt prēmiju NĪ valdes loceklim Guntaram Pāvelam.

Arī SIA „LNS DANE” 2017.gada pārskats apstiprināts un darbs novērtēts kā apmierinošs. Arī DANEI atļāva izmaksāt prēmiju DANE valdes loceklei Ritai Oniani.

Sēdes beigās valde nolēma sasaukt LNS Domes sēdi 2018.gada 2.jūnijā Valmierā, lai uz vietas apskatītu un izlemtu par daļas LNS nekustamā īpašuma Valmierā, Brīvības ielā 44 pārdošanu.


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas