Search form

04.12.2018

Drukāt

LNS 11. valdes sēdē (04.12.2018)

Photo

4. decembrī notika LNS valdes vienpadsmitā sēde šogad. Galvenā tēma – par 2018. gada trešajiem budžeta grozījumiem.


Kāpēc tie vajadzīgi? No tā laika, kad valde apstiprināja otros budžeta grozījumus, ir tikuši apstiprināti vairāki projekti, tiem saņemts finansējums – līdz ar to pieaug arī ienākumi. Projektus realizējot, finansējums tiek izlietots un tātad pieaug arī izdevumi.

Valde budžeta grozījumus atbalstīja un nolēma iesniegt šo grozījumu projektu LNS domei apstiprināšanai.

Sēdes vadītāja LNS prezidente Sandra Gerenovska informēja, ka 2018. gada pārskatam vajadzīgs revidents visās četrās LNS SIA.

Valde nolēma par SIA „LNS Rehabilitācijas centrs”; SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”; SIA „LNS Nekustamie īpašumi” un SIA „LNS DANE” revidentu iecelt SIA „Auditorfirma “Grāmatvedis”” zvērināto revidentu Jāni Mežielu.

Visām 4 SIA tika uzdots noslēgt atsevišķus līgumus ar SIA „Auditorfirma „Grāmatvedis”” par revīzijas pakalpojuma sniegšanu.

Arī visai Latvijas Nedzirdīgo savienībai vajadzīgs pārskata revidents, tāpēc valde nolēma ierosināt domei LNS 2018. gada pārskata revīzijai par revidentu iecelt SIA „Auditorfirma „Grāmatvedis” zvērināto revidentu Jāni Mežielu.

Radusies nepieciešamība sasaukt domes sēdi, valde lēma, ka tā notiks 15. decembrī pl.11, Rīgā, Elvīras ielā 19 k-2. Domes darba kārtībā būs trešo budžeta grozījumu apstiprināšana, revidenta iecelšana un dažādi citi jautājumi, kas radīsies uz vietas.


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas