Search form

17.01.2019

Drukāt

LNS pirmās valdes un domes sēdēs

Photo


Šogad pirmā VALDES SĒDE notika 17. janvārī ar galveno dienas kārtības pun¬ktu – LNS 2019. gada budžeta apspriešana. Sēdes dalībnieki uzdeva daudz jautājumu LNS grāmatvedei Ilzei Roķei. Piemēram, kas iekļauts budžeta pozīcijā “Komandējumu, darba braucienu izdevumi” vai “Inventāra iegāde” u.c. Inventāra iegādei paredzētos 880 eiro valde samazināja uz 450. Daļa naudas, kas netika iztērēta pagā¬jušajā gadā, pārgājusi uz 2019. gadu.

Valde nolēma iesniegt LNS Domei apstiprināšanai LNS 2019. gada budžeta projektu ar 2 414 402 eiro ieņēmumiem un 2 548 829 eiro izdevumiem. Ieņēmumu un izdevumu starpība ir negatīva: – 134 427 eiro. Bet uz gada beigām plānotais atlikums ir 171 490 eiro.

DOMES SĒDE notika 30. janvārī. Dome apstiprināja 2018. gada budžeta izpildi un uzdeva LNS valdei turpmāk ievērot apstiprinātā budžeta disciplīnu.

Spriežot par 2019. gada budžetu, domnieki pamainīja vietām atsevišķas budžeta pozīcijas, – kopumā nekas būtiski nemainījās.

Dome apstiprināja šādu LNS 2019. gada budžetu: ieņēmumi – 2 425 302 eiro; izdevumi – 2 559 629 eiro. Ieņēmumu un izdevumu starpība – 134 327 eiro. Plānotais atlikums uz 2020. gada 1. janvāri 171 590 eiro.

Papildus dome uzdeva LNS valdei: iesniedzot 2019. gada budžeta grozījumus, pievienot 2019. gada budžeta atšifrējumu.


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas