Search form

29.04.2019

Drukāt

Apstiprināti LNS SIA gada pārskati (29.04.2019)

Photo

29. aprīlī LNS valde izskatīja savu 4 sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA) 2018. gada pārskatus. Jūsu uzmanībai – galvenie rādītāji!


LNS valde nolēma:

1. Apstiprināt Latvijas Nedzirdīgo savienības SIA „LNS DANE” 2018. gada pārskatu. Bilances AKTĪVA vai PASĪVA summas EUR 151 273.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ar bilances PEĻŅU EUR 2150.

2018. gada PEĻŅU EUR 2150 apmērā atstāt nesadalītu.

2. Apstiprināt SIA „LNS nekustamie īpašumi” 2018. gada pārskatu. Bilances AKTĪVA vai PASĪVA summas EUR 35 155.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ar bilances PEĻŅU EUR 1236.

2018.gada PEĻŅU EUR 1236 apmērā atstāt ne­sadalītu LNS īpašumu remontiem.

3. Apstiprināt SIA „LNS Rehabilitācijas centrs” 2018. gada pārskatu. Bilances AKTĪVA vai PASĪVA summas EUR 120 624.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ar bilances ZAUDĒJUMU EUR 89.

4. Apstiprināt SIA „LNS Surdotehniskās pa­līdzības centrs” 2018. gada pārskatu. Bilances AKTĪVA vai PASĪVA summas EUR 965 463.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ar bilances tīro PEĻŅU EUR 10 628.

2018.gada PEĻŅU EUR 10 628 apmērā atstāt nesadalītu. 

 

Sagatavoja: Ilze Kopmane


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas