Search form

09.09.2019

Drukāt

LNS 6. valdes sēdē

Photo

Šogad sestā valdes sēde notika 9. septembrī ar 8 dienas kārtības jautājumiem.


Vispirms pēc kārtas apspriesti visu LNS SIA pārskati par SIA budžetu izpildi 2019. gada 1. pusgadā. Valde visus pārskatus pieņēma zināšanai.

No Danes valdes locekles Ritas Oniani saņemts iesniegums, ka viņa ar 16.09 dodas ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā uz četrām nedēļām un lūdz piešķirt papildatvaļinājumu un pabalstu no uzņēmuma līdzekļiem. Valde nolēma atļaut SIA „LNS DANE” valdei piešķirt apmaksātu papildu atvaļinājumu valdes loceklei Ritai Oniani 3 darba dienas, bet neatļaut iz-maksāt pabalstu, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā.

Labi darbojies visnaudīgākais LNS uzņēmums SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” – budžeta izpilde ir pārliecinošos plusos un ir cerība uz labu peļņu gada beigās.

Arī SIA „LNS Rehabilitācijas centrs” pirmajā pusgadā nav pieļāvis izdevumu pārsvaru pār ienākumiem. Gluži pretēji, ienākumi pusgadā ir par aptuveni 5% lielāki nekā izdevumi.

Protams, līdz gada beigām visām SIA bilance var mainīties, bet pagaidām tendence ir laba.

Valde apsprieda no LNS Informācijas nodaļas saņemto priekšlikumu par Erudīcijas konkursa „LNS – 100” rīkošanu par godu LNS simtgadei. Valde apstiprināja konkursa nolikumu. Konkursa pirmās kārtas jautājumi tiks publicēti “Kopsolī” decembra numurā.

Tālāk valde apsprieda divus uzaicinājumus. Pirmais ir no Lietuvas Nedzirdīgo biedrības. Jaunais prezidents Vaišņora savu prezidentūru sācis enerģiski un organizē visu 3 Baltijas valstu nedzirdīgo organizāciju apspriedi no 12. līdz 15. septembrim Lietuvā, Viļņā. Valde nolēma no LNS uz apspriedi sūtīt LNS prezidenti Sandru Gerenovsku un viceprezidenti Brigitu Lazdu.

Otrs uzaicinājums ir no Krievijas Nedzirdīgo biedrības piedalīties konferencē „Nedzirdīgie var visu: Nodarbinātība bez barjerām” Maskavā no 24. līdz 26. septembrim.

Valdē sprieda, ka tēma ir ļoti interesanta un aktuāla visā pasaulē, tāpēc vajadzētu piedalīties, izpētīt, kā savus nedzirdīgos ar darbu nodrošina Krievijā. Uz konferenci brauks LNS prezidente Sandra Gerenovska. 

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas