Search form

LNS valdes un domes ziņas

24.04.2019

LNS 9. valdes sēde

Devītajā LNS valdes sēdē 2018.gada 19.septembrī valde izskatīja un pieņēma tikai vienu lēmumu: atļaut SIA „LNS DANE” valdei piešķirt apmaksātu papildus atvaļinājumu valdes loceklei Ritai Oniani 3 darba dienas un izmaksāt pabalstu 30 % apmērā no vidējās mēnešalgas, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā.

24.04.2019

LNS 8. valdes sēde

2018.gada 30.augustā astotajā sēdē valde lēma par LNS nekustamo īpašumu 18. novembra ielā 208, Daugavpilī. Jau agrāk to dome nolēma pārdot. Tagad tam ir uzradzies pircējs, kas sola par namu 40 000 eiro.

10.09.2018

Valdes sēdēs – svarīgi lēmumi

Vasarā notika divas LNS valdes sēdes.

10.09.2018

Domes sēdē groza budžetu

Šogad ceturtajā domes sēdē 25. jūlijā piedalījās 14 no 19 domes locekļiem.Tās darba kārtībā bija LNS 2018. gada budžeta otrie grozījumi un dažādi citi jautājumi.

25.05.2018

Valdes sēde Nr. 5

Piektā valdes sēde 2018. gadā notika 24.maijā. Apsprieda SIA gada pārskatus par 2017.gada darba rezultātiem.

26.02.2018

Valdes un domes sēdēs

Šogad pirmā LNS valdes sēde notika 23. janvārī. Galvenā tēma – LNS budžets. LNS prezidente Sandra Gerenovska un LNS galvenā grāmatvede Ilze Roķe iepazīstināja ar LNS 2018. gada budžeta projektu.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas