Search form

LNS valdes un domes ziņas

14.10.2016

Gatavojoties LNS kongresam (papildināts, video)

23. septembrī notika kārtējā LNS domes sēde, kas tika apvienota ar LNS projekta “LNS darbības stiprināšana – 2016” aktivitātēm par LNS darbības stratēģijas 2017. – 2019. gadam izstrādi, līdz ar to domes sēdē piedalījās kuplāks reģionālo biedrību pārstāvju skaits.

19.09.2016

Desmitajā valdes sēdē (video)

Kārtējā – 10. LNS valdes sēde notika 7. septembrī. Par galveno tajā!

20.06.2016

LNS 6. un 7. valdes sēdes lēmumi (video)

Sākot no 2016. gada jūnija, informāciju par LNS valdes lēmumiem piedāvājam zīmju valodā.

18.03.2016

SIA budžeti saskaņoti valdē

Pirmā LNS valdes sēde šogad notika 17. februārī. Tika izskatīti 7 dienas kārtības jautājumi. Pirmkārt tika saskaņoti visu četru LNS SIA 2016. gada budžeti.

25.01.2016

2016. gada budžets

2015. gada beidzamā LNS domes sēde notika 19. decembrī, un tajā tika apspriests un pieņemts 2016. gada budžets. LNS galvenā grāmatvede Ilze Roķe iepazīstināja domniekus ar nākamā gadā paredzētajiem ienākumiem un izdevumiem (attēlā).

11.11.2015

Domes sēdē – pārskati par paveikto

 Kārtējā LNS domes sēdē 21. oktob­rī vispirms tika apstiprināti 2015. gada budžeta grozījumi ar kopējo ieņēmumu daļu 2 315 986 EUR apmērā un kopējo izdevumu daļu 2 287 886 EUR apmērā. Par LNS revidentu apstiprināja SIA „Au­ditorfirma „Grāmatvedis”” zvērināto re­videntu Jāni Mežalu ar pilnvaru termiņu līdz 2016. gada 31. martam.

11.11.2015

Domes sēdē

Kārtējā LNS domes sēde tika sasaukta 2. septembrī ar 3 dienaskārtības punktiem – visi saistībā ar LNS nekustamajiem īpašumiem.

11.11.2015

LNS valdes sēdēs

LNS valdes sēdē 30. septembrī bija paredzēts izskatīt vairākus jautājumus, bet laika trūkuma dēļ daļu no tiem pārcēla uz nākamo sēdi 14. oktobrī. Šeit secīgi par abās pieņemtiem lēmumiem.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas