Search form

LNS valdes un domes ziņas

23.04.2015

LNS Domes sēdē

LNS Domes sēdē 25. martā tika izskatīti 5 jautājumi.

10.02.2015

Gatavošanās EUD pārstāvju uzņemšanai maijā

9. februārī Latvijā viesojās Eiropas Nedzirdīgo savienības (EUD - The European Union of the Deaf) pārstāvis Dāvids Heijs (David Hay), lai apspriestu gatavošanos EUD semināram un Ģenerālajai asamblejai, kas notiks šī gada 14. – 17. maijā.

13.01.2015

LNS ierodas Eiropas Nedzirdīgo savienības pārstāve

13. janvārī LNS darba vizītē ieradās Eiropas Nedzirdīgo savienības (EUD) politikas pārraudzītāja Petra Soderkvista (Söderqvist). Viņas vizītes mērķis bija pārrunāt gatavošanos EUD kārtējam semināram un Ģenerālajai Asamblejai (ĢA), kura šoreiz notiks Latvijā 14. – 17. maijā.

27.10.2014

Domes sēdē

Rītausmā 24. septembrī notika LNS domes sēde, kas pieņēma lēmumus divos punktos.

02.09.2014

LNS valdes sēdē: cik maksās Kopsolī 2015. gadā?

20. augustā notika LNS Valdes sēde jautājumā par laikraksta „Kopsolī” izdošanu 2015. gadā. Piedalījās visi 7 valdes locekļi.

27.06.2014

LNS valdē: par nekustamajiem īpašumiem un daudz ko citu

Visiem zināms – Rīga nekad nav gatava. Tieši to pašu var teikt arī par LNS nekustamajiem īpašumiem, tiem vienmēr bija, ir un būs vajadzīgs kāds remonts, kāds uzlabojums. Līdzekļi ir ierobežoti, tāpēc nav viegli izšķirties, ko remontēt pirmo, ko trešo, ko pēdējo. Un, ja pārdot, tad ko? Tieši tāpēc LNS kārtējā valdes sēde, kas notika 11. jūnijā, ilga veselas 7 stundas! Bet nu visu pēc kārtas.

25.04.2014

Finanšu pārskats, zemes iegāde, statistika…

Kārtējā LNS domes sēde notika 26. martā Rītausmā. Pirms tās domniekiem vajadzēja iepazīties ar veselu dokumentu paketi: ar biedru sastāva statistiku, kultūrmasu darba atskaiti, grāmatvedības gada atskaiti un citiem dokumentiem.

28.03.2014

LNS valdes sēdē

19. martā valde pilnvaroja LNS prezidentu Edgaru Vorslovu piedalīties Eiropas Nedzirdīgo savienības (EUD) seminārā un Ģenerālajā asamblejā Atēnās, Grieķijā no šī gada 14. līdz 18.maijam. Delegāta ceļa un uzturēšanās izdevumus apmaksā EUD.

14.12.2013

LNS valdes sēdes apskats

11. decembrī notika kārtējā LNS valdes sēde, kurā tika lemts par vairākiem jautājumiem.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas