Search form

LNS valdes un domes ziņas

Photo
Photo

Gatavojoties LNS kongresam (papildināts, video)

14.10.2016

23. septembrī notika kārtējā LNS domes sēde, kas tika apvienota ar LNS projekta “LNS darbības stiprināšana – 2016” aktivitātēm par LNS darbības stratēģijas 2017. – 2019. gadam izstrādi, līdz ar to domes sēdē piedalījās kuplāks reģionālo biedrību pārstāvju skaits.

Photo

Desmitajā valdes sēdē (video)

19.09.2016

Kārtējā – 10. LNS valdes sēde notika 7. septembrī. Par galveno tajā!

Photo
Photo
Photo

LNS 6. un 7. valdes sēdes lēmumi (video)

20.06.2016

Sākot no 2016. gada jūnija, informāciju par LNS valdes lēmumiem piedāvājam zīmju valodā.

Photo

SIA budžeti saskaņoti valdē

18.03.2016

Pirmā LNS valdes sēde šogad notika 17. februārī. Tika izskatīti 7 dienas kārtības jautājumi. Pirmkārt tika saskaņoti visu četru LNS SIA 2016. gada budžeti.

Photo

2016. gada budžets

25.01.2016

2015. gada beidzamā LNS domes sēde notika 19. decembrī, un tajā tika apspriests un pieņemts 2016. gada budžets. LNS galvenā grāmatvede Ilze Roķe iepazīstināja domniekus ar nākamā gadā paredzētajiem ienākumiem un izdevumiem (attēlā).

Photo

Domes sēdē – pārskati par paveikto

11.11.2015

 Kārtējā LNS domes sēdē 21. oktob­rī vispirms tika apstiprināti 2015. gada budžeta grozījumi ar kopējo ieņēmumu daļu 2 315 986 EUR apmērā un kopējo izdevumu daļu 2 287 886 EUR apmērā. Par LNS revidentu apstiprināja SIA „Au­ditorfirma „Grāmatvedis”” zvērināto re­videntu Jāni Mežalu ar pilnvaru termiņu līdz 2016. gada 31. martam.

Photo

Domes sēdē

11.11.2015

Kārtējā LNS domes sēde tika sasaukta 2. septembrī ar 3 dienaskārtības punktiem – visi saistībā ar LNS nekustamajiem īpašumiem.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas