Search form

LNS valdes un domes ziņas

15.11.2013

LNS valdes sēdes apskats

Vakar, 14. novembrī, notika LNS valdes 2. sēde. Tika izskatīti vairāki jautājumi.

27.09.2013

LNS prezidenta uzruna Pasaules Nedzirdīgo dienā (video)

Pasaules Nedzirdīgo dienā LNS prezidents sveic nedzirdīgo kopienu un atzīmē tās sasniegumus, ar ko varam lepoties.

26.09.2013

LNS valdes sēdes apskats

25. septembrī notika jaunievēlētās LNS valdes pirmā sēde. Vispirms tika pārrunāti jautājumi par valdes darba praktisko organizēšanu un jaunās LNS darbības programmas turpmāku īstenošanu.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas