Search form

LNS valdes un domes ziņas

Photo

LNS valdes sēdēs

11.11.2015

LNS valdes sēdē 30. septembrī bija paredzēts izskatīt vairākus jautājumus, bet laika trūkuma dēļ daļu no tiem pārcēla uz nākamo sēdi 14. oktobrī. Šeit secīgi par abās pieņemtiem lēmumiem.

Photo

LNS Domes sēdē

23.04.2015

LNS Domes sēdē 25. martā tika izskatīti 5 jautājumi.

Photo

Gatavošanās EUD pārstāvju uzņemšanai maijā

10.02.2015

9. februārī Latvijā viesojās Eiropas Nedzirdīgo savienības (EUD - The European Union of the Deaf) pārstāvis Dāvids Heijs (David Hay), lai apspriestu gatavošanos EUD semināram un Ģenerālajai asamblejai, kas notiks šī gada 14. – 17. maijā.

Photo

LNS ierodas Eiropas Nedzirdīgo savienības pārstāve

13.01.2015

13. janvārī LNS darba vizītē ieradās Eiropas Nedzirdīgo savienības (EUD) politikas pārraudzītāja Petra Soderkvista (Söderqvist). Viņas vizītes mērķis bija pārrunāt gatavošanos EUD kārtējam semināram un Ģenerālajai Asamblejai (ĢA), kura šoreiz notiks Latvijā 14. – 17. maijā.

Photo

Domes sēdē

27.10.2014

Rītausmā 24. septembrī notika LNS domes sēde, kas pieņēma lēmumus divos punktos.

Photo
Photo

LNS valdes sēdē: cik maksās Kopsolī 2015. gadā?

02.09.2014

20. augustā notika LNS Valdes sēde jautājumā par laikraksta „Kopsolī” izdošanu 2015. gadā. Piedalījās visi 7 valdes locekļi.

Photo

LNS valdē: par nekustamajiem īpašumiem un daudz ko citu

27.06.2014

Visiem zināms – Rīga nekad nav gatava. Tieši to pašu var teikt arī par LNS nekustamajiem īpašumiem, tiem vienmēr bija, ir un būs vajadzīgs kāds remonts, kāds uzlabojums. Līdzekļi ir ierobežoti, tāpēc nav viegli izšķirties, ko remontēt pirmo, ko trešo, ko pēdējo. Un, ja pārdot, tad ko? Tieši tāpēc LNS kārtējā valdes sēde, kas notika 11. jūnijā, ilga veselas 7 stundas! Bet nu visu pēc kārtas.

Photo

Finanšu pārskats, zemes iegāde, statistika…

25.04.2014

Kārtējā LNS domes sēde notika 26. martā Rītausmā. Pirms tās domniekiem vajadzēja iepazīties ar veselu dokumentu paketi: ar biedru sastāva statistiku, kultūrmasu darba atskaiti, grāmatvedības gada atskaiti un citiem dokumentiem.

Photo

LNS valdes sēdē

28.03.2014

19. martā valde pilnvaroja LNS prezidentu Edgaru Vorslovu piedalīties Eiropas Nedzirdīgo savienības (EUD) seminārā un Ģenerālajā asamblejā Atēnās, Grieķijā no šī gada 14. līdz 18.maijam. Delegāta ceļa un uzturēšanās izdevumus apmaksā EUD.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas