Search form

LNS valdes un domes ziņas

Photo

Domes sēdē – pārskati par paveikto

11.11.2015

 Kārtējā LNS domes sēdē 21. oktob­rī vispirms tika apstiprināti 2015. gada budžeta grozījumi ar kopējo ieņēmumu daļu 2 315 986 EUR apmērā un kopējo izdevumu daļu 2 287 886 EUR apmērā. Par LNS revidentu apstiprināja SIA „Au­ditorfirma „Grāmatvedis”” zvērināto re­videntu Jāni Mežalu ar pilnvaru termiņu līdz 2016. gada 31. martam.

Photo

Domes sēdē

11.11.2015

Kārtējā LNS domes sēde tika sasaukta 2. septembrī ar 3 dienaskārtības punktiem – visi saistībā ar LNS nekustamajiem īpašumiem.

Photo

LNS valdes sēdēs

11.11.2015

LNS valdes sēdē 30. septembrī bija paredzēts izskatīt vairākus jautājumus, bet laika trūkuma dēļ daļu no tiem pārcēla uz nākamo sēdi 14. oktobrī. Šeit secīgi par abās pieņemtiem lēmumiem.

Photo

LNS Domes sēdē

23.04.2015

LNS Domes sēdē 25. martā tika izskatīti 5 jautājumi.

Photo

Gatavošanās EUD pārstāvju uzņemšanai maijā

10.02.2015

9. februārī Latvijā viesojās Eiropas Nedzirdīgo savienības (EUD - The European Union of the Deaf) pārstāvis Dāvids Heijs (David Hay), lai apspriestu gatavošanos EUD semināram un Ģenerālajai asamblejai, kas notiks šī gada 14. – 17. maijā.

Photo

LNS ierodas Eiropas Nedzirdīgo savienības pārstāve

13.01.2015

13. janvārī LNS darba vizītē ieradās Eiropas Nedzirdīgo savienības (EUD) politikas pārraudzītāja Petra Soderkvista (Söderqvist). Viņas vizītes mērķis bija pārrunāt gatavošanos EUD kārtējam semināram un Ģenerālajai Asamblejai (ĢA), kura šoreiz notiks Latvijā 14. – 17. maijā.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas