Search form

18.08.2016

Drukāt

Nomaksājiet savlaicīgi LNS biedru naudu! (video)

LNS valde atgādina – biedru nauda par šo gadu jānomaksā līdz 30. septembrim.


2016. gadā LNS biedru maksa noteikta 5 eiro, un tā jānomaksā līdz 30. septembrim. Pēc tam līdz 31. decembrim papildus jāmaksā soda nauda 1 eiro, bet no nākamā gada 1. janvāra soda nauda – 2 eiro.

LNS Goda biedriem, 1. grupas invalīdiem un biedriem, kuriem uz 1. janvāri ir 70 gadu, biedru nauda nav jāmaksā.

Biedru naudu var maksāt uz vietas biedrībās vai var pārskaitīt uz LNS norēķinu kontu SEB bankā:

LV84UNLA0002001700411
Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”
Reģ.Nr.40008000615,
bankas kods: UNLALV2X
 

Maksājuma mērķī jāuzrāda biedra vārds, uz¬vārds, kurā LNS biedrībā ir persona; periods, par kādu maksā.

Piemērs: Kārlis Ozoliņš, Rīgas biedrība – biedru nauda par 2016. gadu
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas