Search form

Jaunumi

Photo
Photo
Photo
Photo
Photo

Nedzirdīgo nedēļa biedrībās

19.09.2014

Līdztekus LNS organizētajiem Nedzirdīgo nedēļas pasākumiem Rīgā, arī LNS reģionālajās biedrībās notiek savas aktivitātes, sagaidot Nedzirdīgo dienu. Smiltenes RB jau 13. septembrī notika pasākums Jaunpiebalgas grupā un 17. septembrī Smiltenē. Sekojiet savu biedrību piedāvājumam uz vietas! Bet te ieskatam dažu biedrību piedāvājumi saviem biedriem!

Photo

Smiltenē apgūst boulingu par godu Nedzirdīgo svētkiem

19.09.2014

17. septembrī pulcējāmies Smiltenes boulinga zālē, jo, sagaidot Nedzirdīgo dienu, vēlējāmies iepazīt kaut ko nebijušu, paplašināt zināšanas un prasmes brīvā laika izmantošanai, tāpēc izvēlējāmies boulingu.

Photo
Photo

Jaunieši, apmaiņas programma Ukrainā

16.09.2014

Ir dota iespēja 2 jauniešiem (18 – 25 gadi) piedalīties ES programmas „Erasmus +” ietvaros jauniešu apmaiņas programmā „Pajokosim!” šogad 19. – 28. septembrī Ļvovā, Ukrainā.

Photo

Izveidota Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācija „Sadzirdi.lv”

16.09.2014

Lai aizstāvētu sociāli mazaizsargātās grupas – vājdzirdīgo personu intereses, 2014. gada 3. septembrī izveidota Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācija „Sadzirdi.lv”. Par biedrības valdes priekšsēdētāju ievēlēta Diāna Ozoliņa, informē LNS biedre Baiba Bicēna.

Photo

Saņemta atbilde no LTV: priekšvēlēšanu gaitām sekosim internetā

15.09.2014

Latvijas Nedzirdīgo savienība 3. septembrī bija nosūtījusi oficiālu vēstuli (sīkāk sk. http://www.lns.lv/lat/?doc=12533) Latvijas Televīzijai (LTV) ar aicinājumu nodrošināt 12.Saeimas priekšvēlēšanu diskusiju raidījumus ar surdotulkojumu tiešraidē vismaz vienā no LTV kanāliem, bet diemžēl mūsu lūgums vairāku iemeslu dēļ netiek ņemts vērā.