Search form

26.11.2010

Drukāt

Durvis no klusuma pasaules

Photo

Tā saucas raksts centrālās preses izdevuma „Latvijas Avīze” 2010. gada 26. novembra numurā. Tajā plašākai sabiedrībai sniegts ieskats nedzirdīgajiem cilvēkiem sniegtajos speciālajos atbalsta, motivācijas un sociālās rehabilitācijas risinājumos Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Klusums pasaule” ietvaros.


Žurnāliste Rita Ruska tikusies ar Nedzirdīgo savienības prezidentu Arnoldu Pavlinu un ar nedzirdīgajiem cilvēkiem Jūrmalā, Sociālās integrācijas valsts aģentūrā, lai uzzinātu, kā tur uz vietas notiek projekta "Klusuma pasaule" realizācija un nointervējusi sociālās rehabilitācijas programmas dalībniekus, kuri kursu jau beiguši, un tos, kuri gatavojas apmācības uzsākt.

LNS prezidents Arnolds Pavlins iepazīstina „Latvijas Avīzes”lasītājus arī ar citām šī projekta aktivitātēm, kam ir viens kopīgs mērķis: panākt, lai dzirdes invalīdi atgūst ticību saviem spēkiem, vēlmi, drosmi un prasmi uzsākt ko jaunu. Tā sasniegšanu veicina tādas pašlaik aktīvi un sekmīgi realizētās programmas kā datorprasmes apmācība, saskarsmes un radošās pašizpausmes iemaņu apguve, kur nodarbībās nedzirdīgie cilvēki apgūst dažādas mākslas jomas – deju un kustību, muzicēšanu, teātra, vizuālo, kā arī foto un videomākslu. Šādas grupas nedzirdīgajām personām darbojas arī Valmierā, Liepājā, Ventspilī, Rēzeknē, Daugavpilī.

Projektā veiksmīgi tiek realizētas šādas piecas galvenās aktivitātes:
* speciālistu sagatavošana un kvalifikācijas celšana darbam ar personām ar dzirdes traucējumiem;
* motivācijas programmu izstrāde un ieviešana;
* sociālās iekļaušanas programmu izstrāde un ieviešana;
* informācijas pieejamības nodrošinājums nedzirdīgajiem, kas ir sociālās rehabilitācijas pamatnosacījums;
* zīmju valodas attīstība.

Projekta mērķis ir pilnveidot atbalsta sistēmas dzirdes invalīdiem un personām ar dzirdes traucējumiem, mazināt viņu sociālo atstumtību, ieviest jaunus netradicionālus atbalsta pasākumus nedzirdīgajiem, izplatīt labās prakses paraugus un veicināt nedzirdīgo un vājdzirdīgo personu sociālās iekļaušanas procesu.

Projekta aktivitātēs paredzēts iesaistīt 468 dzirdes invalīdus un personas ar dzirdes traucējumiem. Projekts turpināsies līdz 2013. gada 30. oktobrim.
 
Rakstu lasiet šeit. 
 


Pārskatu sagatavoja: Ilze Kopmane

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas