Search form

26.01.2011

Drukāt

Laikraksta „Auseklis” slejā „Cilvēks mums līdzās”: Kaspars Unte

Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas novada laikraksta „Auseklis” 15. janvāra numurā publicēts žurnālistes Gunitas Ozoliņas raksts „Uzņēmīgais Kaspars pārvar klusuma pasaules šķēršļus”, kurā izklāstīts mūsu izcilā basketbolista Kaspara Untes dzīvesstāsts.


 „Kad vairākiem alojiešiem ieprasījos par Kasparu Unti, visi par viņu sacīja ko labu. Dažs uzsvēra jaunieša panākumus sportā, cits priecājās par viņa uzņēmību, vēl kāds norādīja: – Kaspars ir īpašs.” – tie ir pirmie šīs avīzes raksta vārdi. Sākuma daļā ir emocionāls stāstījums par Kaspara zaudēto dzirdi, viņa tuvinieku apbrīnojamām rūpēm par Kaspara bērnību, viņa bērnudārza un skolas gaitām (Valmieras Vājdzirdīgo skolā, Rīgas Raiņa vidusskolā). „Dēls dzīvo savā klusuma pasaulē un pats iemanījies integrēties,” – saka Kaspara mamma Antra. Apbrīnas vērtas ir Untes ģimenes pūles, lai nodrošinātu dēlam pilnvērtīgu dzīvi.

 
Panākumu Kasparam ir daudz. Valmieras skolā puisis izpelnījās titulu „Skolas lepnums”. Viņš bija viens no pirmajiem, kas uzsāka mācības Barkavas arodvidusskolā būvniecības apdares darbu jomā vājdzirdīgo grupā, paralēli mācījās arī Rīgas Raiņa vidusskolā. Viņš strādājis Alojas ūdenssaimniecības projekta īstenošanā, bet tagad veikalā „Top”.
 
Sports Kasparam ļoti daudz nozīmē. Viņš ir ārkārtīgi kaislīgs basketbolists, daudzus gadus trenējas Valmieras kluba „NS Tālava” komandā. Piedalījies Eiropas Nedzirdīgo basketbola klubu čempionātos Stambulā, Londonā un Sicīlijā. Bez tam viņš ir arī basketbola kluba „Aloja” dalībnieks. Pirms diviem gadiem atzīts par 2009. gada sporta laureātu Alojā un Limbažu rajonā. Kasparam tagad ir jauns izaicinājums – pludmales volejbols. Viņš darbojās Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas (LNSF) valdē.
 
Raksta beigās ir saviļņojošs Kaspara vēstījums: „Man laimējies ar darbu, tomēr gribētos strādāt būvniecībā. Diskomforts rodas, ja cilvēki kaut ko vaicā, nezinot, ka nedzirdu un nevaru atbildēt. Esmu pateicīgs tiem, kas mani atbalstījuši, arī Alojas domei un firmas „Madara 93” vadībai, kolēģiem, bet visvairāk vecākiem, vecvecākiem, māsai, ar kuru ļoti labi saprotamies. Ģimene bijusi klāt daudzās sacensībās un vienmēr mani atbalstījusi. Šīs rūpes maniem dārgākajiem cilvēkiem nav vieglas. Novērtēju viņu pūliņus, pateicos no sirds un vēlos viņiem sagādāt vairāk prieka.”
 

Viss raksts  lasāms LNS Informācijas centra bibliotēkā Rīgā, Jāņa sētā 5, III stāvā.
 
Sagatavojis: Ivars Kalniņš
Foto: Gunita Ozoliņa

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas