Search form

11.10.2011

Drukāt

LTV Panorāmā: par surdotulkojuma pakalpojumu nodrošināšanu iestādēs šogad (video)

„Pirmoreiz valsts spērusi soli pretī nedzirdīgajiem cilvēkiem augstskolu un profesionālās izglītības iegūšanā, nodrošinot mācību procesā surdotulka pakalpojumus tiem, kas vēlas mācīties,” – tāds ievads bija nelielam sižetam  TV panorāmā (08.10.2011). Jūsu uzmanībai – tā pārstāsts!Atbilstoši Invaliditātes likuma prasībām šogad pirmoreiz no valsts budžeta piešķirti vairāk nekā 18 tūkstoši latu surdotulkojuma nodrošināšanai  10 studentiem augstskolās un 21 audzēknim profesionālajās skolās.

Sandra Gerenovska LNS viceprezidente: „Līdz šim šāda pakalpojuma augstskolās nebija, tikai vispārējās skolās un dažās profesionālās skolās – viens tulks uz 3 – 4 audzēkņu grupām. Tagad augstskolās un profesionālajās skolās katrā strādā pat vairāki tulki, kas rotācijas veidā mācību procesā sniedz audzēkņiem pilnvērtīgu, regulāru surdotulkojuma nodrošinājumu.”

Arī paši studenti ir ļoti apmierināti, jo: „surdotulks taču ir mūsu ausis un mute, bez viņa  nav iespējams pilnvērtīgi mācīties. Tulks – tas mums ir ļoti svarīgi!” – tā apliecina Viktorija Romanova, augstskolas „Attīstība” studente.

Bet Sigita Ķikure (arī no „Attīstības”)   mazliet raksturo situāciju nodarbību laikā: „Mēs skatāmies uz tulku, uz viņa rokām un seju, nevis uz pasniedzēju. Ja lektore runātu lēnāk un skaidrāk, tad mēs saprastu daļu no viņas teiktā. Bet viņa to nevar, viņai jādara savs darbs. Un tāpēc mums tik ļoti nepieciešama tulkošana zīmju valodā.”

Sižetā  parādīta mūsu studentu grupa filozofijas ievadkursa nodarbībā augstskolā „Attīstība”. Viņi paši izvēlējušies studēt sociālā darba programmā, lai pēc tam spētu palīdzēt citiem, kam tas nepieciešams.

Edgars Vorslovs, LNS sociālā darba struktūras vadītājs: „Pats mācījos augstskolā 4 gadus. Izgāju tam visam cauri un sapratu – bez tulka nedzirdīgam studentam nav iespējams sekmīgi mācīties. Man to nodrošināja darbavieta. Bez lekciju tulkojuma nodrošinājuma  to nebūtu paveicis.”

Arī nākamgad Labklājības ministrija aprēķinājusi iekļaušanai valsts budžetā surdopakalpojuma nodrošinājumu augstskolu studentiem un profesionālo skolu audzēkņiem vairāk nekā 48 tūkstošu latu apmērā, taču budžetu veidos jaunā valdība un, kāds tas būs, nav vēl zināms.

Arnolds Pavlins LNS prezidents: „Ceru, ka, neskatoties uz ekonomiskajām krīzēm, valdības un ministrijas maiņām, šis mums piešķirtais pakalpojums paliks kā akmenī iecirsts – uz mūžiem. Jo tas nav tikai pakalpojums, tās ir daudzu cilvēku dzīves, ar kurām spēlēties nedrīkst…”


Sagatavoja: Ilze Kopmane


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas