Search form

Papildinformācija

28.02.2018

Surdotehniskie palīglīdzekļi jūsu komfortam un drošībai

Smalki dzirdes aparāti, ierīces kas ļauj nedzirdīgiem cilvēkiem pamanīt durvju zvanu vai pienākušo īsziņu, modernas bērnu pieskatīšanas ierīces un kompakti aparāti, kas ļauj netraucēti sekot līdzi teātra izrādēm vai lekcijām — visas šīs dzīvi atvieglojošās ierīces Latvijas vājdzirdīgajiem un nedzirdīgajiem cilvēkiem, sākot no 3. pakāpes dzirdes zuduma labāk dzirdošajā ausī, ir pieejamas gandrīz bez maksas.

30.11.2017

Sociālās rehabilitācijas centra pakalpojumi

Kārtību, kādā personām ar redzes vai dzirdes invaliditāti par valsts budžeta līdzekļiem nodrošināmi sociālās rehabilitācijas (turpmāk – SR) pakalpojumi, nosaka Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumi Nr. 1472 „Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku”.

31.10.2017

Uz planšetdatoru vairs nav rindas

Valsts apmaksātos surdotehniskos palīglīdzekļus izsniedz LNS kapitālsabiedrība – SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” (SPC) (izņemot dzirdes aparātus bērniem līdz 18 gadu vecumam). Tiek piedāvāti 9 dažāda veida surdotehniskie palīglīdzekļi.

31.05.2017

Par tvana gāzes detektora izmantošanu ar skaņas indikatoru

Nedzirdīgas un vājdzirdīgas personas LNS Surdotehniskās palīdzības centrā var saņemt valsts apmaksātu skaņas indikatoru ar mehānisku signālu (ražotājs “Phonic Ear“), kurš paredzēts dūmu un tvana gāzes detektora signālu uztveršanai.

28.04.2017

Tava iespēja skaņu pasaulē

Lai atvieglotu vājdzirdīgu un nedzirdīgu cilvēku ikdienu un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti, Latvija par budžeta līdzekļiem nodrošina viņus ar surdotehniskajiem palīglīdzekļiem – ierīcēm, kas atvieglo cilvēku ar dzirdes traucējumiem komunikāciju un orientēšanos skaņu pasaulē. Valsts apmaksātos surdotehniskos palīglīdzekļus izsniedz LNS kapitālsabiedrība – SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” (SPC) (izņemot dzirdes aparātus bērniem līdz 18 gadu vecumam).

31.01.2017

Par valsts deleģēto funkciju izpildi

Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajam un ievērojot Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumu Nr.1472 “Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus tiflotehniku un surdotehniku” prasības, Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas un surdotulka pakalpojumus personām ar dzirdes invaliditāti un nodrošina ar surdotehniskajiem palīglīdzekļiem personas ar dzirdes traucējumiem.

31.05.2016

Kā klienti izmanto valsts apmaksātos pakalpojumus

Rit septītais gads, kopš LNS turpina pildīt valsts deleģētās funkcijas – sniedz sociālās rehabilitācijas un surdotulka pakalpojumus personām ar dzirdes invaliditāti un nodrošina ar surdotehniskajiem palīglīdzekļiem personas ar dzirdes traucējumiem.

24.02.2016

Būs iespēja saņemt ceļa izdevumu atmaksu

Sākot ar 1. martu, atsevišķu valsts apmaksāto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmējiem, kuriem ir III invaliditātes grupa, apmaksās ceļa izdevumus sabiedriskajā transportā no dzīvesvietas līdz tuvākajai pakalpojumu saņemšanas vietai.

27.01.2016

Par valsts pasūtījuma izpildi skaitļos un faktos

Atbilstoši Sociālo pakalpoju­mu un sociālās palīdzības likumā noteiktajam un ievērojot Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumu Nr.1472 Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Lat­vijas Nedzirdīgo savienība sniedz so­ciālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzek­ļus – tiflotehniku un surdotehniku” prasības, Latvijas Nedzirdīgo sa­vienība sniedz sociālās rehabilitā­cijas un surdotulka pakalpojumus personām ar dzirdes invaliditāti un nodrošina ar surdotehniskajiem palīglīdzekļiem personas ar dzir­des traucējumiem.

20.10.2015

Kā saņemt surdotulka pakalpojumu

Latvijā cilvēkiem ar dzirdes invaliditāti ir tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātu surdotulka pakalpojumu līdz 120 stundām gadā saskarsmes nodrošināšanai, nepārsniedzot valsts budžetā pakalpojuma sniegšanai paredzēto līdzekļu apmēru.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas