Search form

Papildinformācija

19.03.2019

“Videoaukle” jauniem vecākiem

No februāra SIA “LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” sāk izsniegt ilgi gaidīto skaņas indikatoru ar mehānisko signālu – videoaukli. Šoreiz tiek piedāvāts Francijas firmas “Jenile – international” ražojums, kas iegādāts iepirkumā.

19.03.2019

LNS Rehabilitācijas centra sniegtie Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

Lai mazinātu dzirdes trūkuma ietekmi ikdienā cilvēkiem ar dzirdes invaliditāti, ir būtiski savlaicīgi saņemt atbilstošus pakalpojumus. Šim atbalstam valsts piedāvā apmaksātus sociālās rehabilitācijas un surdotulka pakalpojumus, kurus nodrošina LNS Rehabilitācijas centrs (LNS RC). Šajā rakstā iepazīstinām ar minētajiem pakalpojumiem. Piesakieties un izmantojiet tos!

19.02.2019

Atbalsta tehnoloģijas vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem cilvēkiem 2018. un 2019. gadā

Atbalsta tehnoloģijas vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem cilvēkiem var būt jebkura ierīce, kas palīdz personai ar dzirdes zudumu sazināties un pilnīgāk piedalīties ikdienas dzīvē.

28.02.2018

Surdotehniskie palīglīdzekļi jūsu komfortam un drošībai

Smalki dzirdes aparāti, ierīces kas ļauj nedzirdīgiem cilvēkiem pamanīt durvju zvanu vai pienākušo īsziņu, modernas bērnu pieskatīšanas ierīces un kompakti aparāti, kas ļauj netraucēti sekot līdzi teātra izrādēm vai lekcijām — visas šīs dzīvi atvieglojošās ierīces Latvijas vājdzirdīgajiem un nedzirdīgajiem cilvēkiem, sākot no 3. pakāpes dzirdes zuduma labāk dzirdošajā ausī, ir pieejamas gandrīz bez maksas.

30.11.2017

Sociālās rehabilitācijas centra pakalpojumi

Kārtību, kādā personām ar redzes vai dzirdes invaliditāti par valsts budžeta līdzekļiem nodrošināmi sociālās rehabilitācijas (turpmāk – SR) pakalpojumi, nosaka Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumi Nr. 1472 „Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku”.

31.10.2017

Uz planšetdatoru vairs nav rindas

Valsts apmaksātos surdotehniskos palīglīdzekļus izsniedz LNS kapitālsabiedrība – SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” (SPC) (izņemot dzirdes aparātus bērniem līdz 18 gadu vecumam). Tiek piedāvāti 9 dažāda veida surdotehniskie palīglīdzekļi.

31.05.2017

Par tvana gāzes detektora izmantošanu ar skaņas indikatoru

Nedzirdīgas un vājdzirdīgas personas LNS Surdotehniskās palīdzības centrā var saņemt valsts apmaksātu skaņas indikatoru ar mehānisku signālu (ražotājs “Phonic Ear“), kurš paredzēts dūmu un tvana gāzes detektora signālu uztveršanai.

28.04.2017

Tava iespēja skaņu pasaulē

Lai atvieglotu vājdzirdīgu un nedzirdīgu cilvēku ikdienu un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti, Latvija par budžeta līdzekļiem nodrošina viņus ar surdotehniskajiem palīglīdzekļiem – ierīcēm, kas atvieglo cilvēku ar dzirdes traucējumiem komunikāciju un orientēšanos skaņu pasaulē. Valsts apmaksātos surdotehniskos palīglīdzekļus izsniedz LNS kapitālsabiedrība – SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” (SPC) (izņemot dzirdes aparātus bērniem līdz 18 gadu vecumam).

31.01.2017

Par valsts deleģēto funkciju izpildi

Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajam un ievērojot Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumu Nr.1472 “Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus tiflotehniku un surdotehniku” prasības, Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas un surdotulka pakalpojumus personām ar dzirdes invaliditāti un nodrošina ar surdotehniskajiem palīglīdzekļiem personas ar dzirdes traucējumiem.

31.05.2016

Kā klienti izmanto valsts apmaksātos pakalpojumus

Rit septītais gads, kopš LNS turpina pildīt valsts deleģētās funkcijas – sniedz sociālās rehabilitācijas un surdotulka pakalpojumus personām ar dzirdes invaliditāti un nodrošina ar surdotehniskajiem palīglīdzekļiem personas ar dzirdes traucējumiem.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas