Search form

Papildinformācija

07.11.2014

Valsts piešķirs jaunus un modernus surdotehniskos palīglīdzekļus

Šī gada 29. augustā tika apstiprināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 1472 Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus - tiflotehniku un surdotehniku, kas paredz personas ar dzirdes traucējumiem nodrošināt ar jauniem tehniskajiem palīglīdzekļiem.

30.06.2014

Izmantojiet surdotulka pakalpojumu profesionālās izglītības programmas apguvei

Šogad pamatizglītību ieguvuši vairāk nekā 20 vājdzirdīgie un nedzirdīgie jaunieši. Daudzi turpinās izglītību, apgūstot kādu profesiju. Latvijas Nedzirdīgo savienība (LNS) profesionālās izglītības programmas apguvē aicina izmantot valsts apmaksāto surdotulka pakalpojumu.

29.11.2013

Katram pakalpojumam savas krāsas karte

Lai saņemtu valsts apmaksātos sociālās rehabilitācijas, surdotulka vai projekta „Klusuma pasaule” piedāvātos pakalpojumus, nedzirdīgiem klientiem pirms tam jāuzrāda karte. Katram pakalpojumam ir savas krāsas karte.

28.02.2013

No valsts budžeta gandrīz pusmiljons latu

Uz jautājumiem par valsts apmaksāto surdotulka pakalpojuma nodrošināšanu atbild EDGARS VORSLOVS, Valsts deleģēto sociālo pakalpojumu vadības nodaļas vadītājs.

28.02.2013

Tagad mums ir trīsreiz vairāk tulku ...

Uz jautājumiem par valsts apmaksāto surdotulka pakalpojuma nodrošināšanu atbild LNS Rehabilitācijas centra vadītāja SANDRA GERENOVSKA

31.01.2013

Kā turpmāk varēs saņemt tulka pakalpojumu

No 2013. gada 1. janvāra stājas spēkā izmaiņas surdotulka pakalpojuma saņemšanā. Par to „KS” lasītājus informē LNS sociālā darba struktūras vadītājs EDGARS VORSLOVS.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas