Search form

21.08.2019

Drukāt

Pasākumi biedrībās septembrī


LIEPĀJĀ

3.,10.,17.,24.09 pl. 12 Laikrakstu un žurnālu apskats

3.,10.,17.,24.09 pl. 13 Jaunumi LNS mājaslapā un videoziņās

5.,12.,19.,26.09 pl. 18 IP “Dejosim, dziedāsim!”

8.22.09 pl. 12 Ziepju darbnīca

14.09 pl. 13 Atzīmēsim Nedzirdīgo dienu rudenīgā gaisotnē!

 

ALŪKSNĒ

3.09 pl. 12 Pārrunas

6.09 pl. 12 Laikrakstu apskats

24.09 pl. 12 IK “Briedums”

27.09 pl. 12 Tematiskais pasākums, veltīts Nedzirdīgo dienai

 

SMILTENĒ

5.09 pl. 12 Atpūtas pasākums “Smiltenes biedrības dzimšanas dienā”

12.09 pl.12 Informācijas diena

26.09 pl. 12 Tematiskais pasākums, veltīts Nedzirdīgo dienai

 

JAUNPIEBALGĀ

14.09 pl. 12 Tematiskais pasākums, veltīts Nedzirdīgo dienai”

 

VENTSPILĪ

2.,16.,30.09 pl. 18 Filma par Černobiļas notikumiem

5.12.,26.09 pl. 11 Laikrakstu un žurnālu apskats

9.09 pl. 18 Tēva diena

14.09 pl. 14 Ventspils RB dzimšanas diena un Nedzirdīgo diena

19.09 pl. 11 Pārrunas “Jaunumi pasaulē”

23.09 pl. 18 Pārrunas par nedzirdīgo dzīvi

 

RĒZEKNĒ

3. 09 pl. 12 Zīmju valodas diena

5.09 pl. 12 Apaļā galda diskusijas ar pašvaldību pārstāvjiem

10.09 pl. 12 Avīžu un žurnālu koplasīšana

12.09 pl. 11 IK „Saimniecīte” „Jaunākā recepte”

17.09 pl. 12 Mutvārdu žurnāls „Gribam visu zināt”

19.09 Sakopšanas talka Ančupānu kapos

24.09 pl. 12 Par mums – nedzirdīgajiem kā sabiedrības daļu

26.09 pl. 12 Nedzirdīgo prasmju – darbu izstāde

 

DAUGAVPILĪ

3,26.09 pl. 13 Laikrakstu apskats

5.09 pl. 13 Info par nedzirdīgo dzīvi

9.,16.,23.09 pl. 10 Nūjošanas nodarbība

10.09 pl. 12 Apmeklējums “Sakopsim savu LNS Goda biedru atdusas vietas”

12.09 pl. 11 Kulinārijas nodarbība

17.09 pl. 13 IK “ Nezinīši”

19.09 pl. 11 Konditorijas nodarbība

24.09. pl. 13 Lekcija

 

VALMIERĀ

3.,10.,17.,24.09 pl. 15,30 Dejas

5.,12.,19.,26.09 pl. 11 Vizuālā māksla

5.09 pl. 14 Laikrakstu apskats

7.09 pl. 7 Pieredzes apmaiņas brauciens uz Alūksni

12.09 pl. 14 Jaunākās ziņas par Alūksnes grupu

14.09 pl. 12 Mums svētki – boccia

19.09 pl. 12 Diskusija SIF projektā

26.09 pl. 14 IK Ingas virtuve

 

KULDĪGĀ

3.10.,17.,24.09 Deju un kustību darbnīca

4.09 Sieviešu klubiņš

6.09 Konkurss “Labākais sēņotājs”

9.09 Tēva diena

12.,19.,26.09 Vizuālā un mākslas darbnīca

14.09 Vispasaules Nedzirdīgo diena

18.09 Avīžu koplasīšana

30.09 Miķeļdiena

 

RĪGĀ

4., 11., 18.,25. 09 pl. 16,30 Par aktuāliem notikumiem Latvijā un pasaulē

14.09. pl. 16,30 Izglītojošs pasākums par bērnu tiesībām

21.09 Ekskursija pa Vidzemi

 

JELGAVĀ

14.09 pl.12 Nedzirdīgo diena

 

PĻAVIŅĀS

14.09 pl.12 Nedzirdīgo diena

 

TUKUMĀ

7. 09 pl. 11 Draudzības spēles ar jelgavniekiem


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas