Search form

Deju uzvedums “Seriāls uz skatuves – “Nedzirdīgie arī raud””

08.05.2019

Uzsākts kultūras projekts ”Deju uzdevums ”Seriāls uz skatuves – ”Nedzirdīgie arī raud””

2019. gada 15. aprīlī noslēgts biedrības ”Latvijas Nedzirdīgo savienība” un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta līgums par kultūras projekta ”Deju uzdevums ”Seriāls uz skatuves – ”Nedzirdīgie arī raud”” realizēšanu Rīgas domes Kultūras projektu finansēšanas konkursa ietvaros.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas